Hoppa till huvudinnehåll

FoI-konferens dagvatten, spår Föroreningar...

Dokumentation från seminarium om lösningar för att minska utsläpp av föroreningar via dagvatten.

Föroreningar dagvatten – vad vet vi om källorna?
Heléne Österlund, Luleå tekniska universitet

Organiska miljögifter i kolloidal form i vägdagvatten: källor, emission och innovativa behandlingstekniker
Ann-Margret Strömvall, Chalmers

Avskiljning av organiska föroreningar i reningsanläggningar för dagvatten
Karin Björklund, Chalmers

Reaktiva filter för dagvattenbehandling
Alexandra Andersson-Wikström, Luleå tekniska universitet

Dimensionering och utformning av lokala dagvattenåtgärder för rening och flödesutjämning av dagvatten med hjälp av StormTac Web
Thomas Larm, StormTac

Hållbar dagvattenhantering i Yinchuan New Town, Kina
José-Ignacio Ramírez, SWECO

Våtmark för behandling av dagvatten – erfarenhet av 20 års drift
Godecke Blecken , Luleå tekniska universitet

Multifunktionell dagvattenhantering – biologisk mångfald genom dagvattendammar
Sebastien Rauch, Chalmers