Hoppa till huvudinnehåll

FoI-konferens dagvatten spår Multifunktionella ytor

Dokumentation från seminarium om multifunktionella ytor och smarta lösningar för en god livsmiljö (inklusive att undvika översvämningar)

Hållbar hantering av urbana översvämningar
Rolf Larsson, Lunds universitet

Vilka regn orsakar översvämning och var?
Johanna Sörensen, Lunds universitet

Om Malmö varit danskt – en jämförelse av ansvar, ekonomi och hantering av urbana översvämningar
Shifteh Mobini, Lunds universitet

Helhetssyn på blågröna lösningar – en fallstudie i stadsdelen Söderkulla, Malmö
Catharina Sternudd, Lunds universitet

Modellering av gröna ytor för bättre dagvattenhantering
Günther Leonhardt, Luleå tekniska universitet

Dränerande markstenkonstruktioner för hantering av dagvatten i urban miljö
Fredrik Hellman, VTI

Optimerad placering och användning av blå-gröna tak minskar risken för översvämning
Kaj Pettersson, Chalmers

Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna tak med nolltolerans mot läckage
Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet