Hoppa till huvudinnehåll

FoI-konferens dagvatten, dokumentation 1/12, em

Testbäddar för fördröjning och rening av dagvatten i Göteborg
Helene Sörelius, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Identifiering och karakterisering av källor…
Maria Viklander, Luleå tekniska universitet

Yteffektiv dagvattenrening – Var? När? Hur?
Annelie Hedström, Luleå tekniska universitet

Dagvattenbiofilter…anpassade till svenska förhållanden
Godecke-Tobias Blecken, Luleå tekniska universitet

VISUAL WATER – visualiseringsplattform för dagvattenhantering..
Anna Bohman & Erik Glaas, Linköpings universitet

Dag&Nät – planer för framtida forskning
Maria Viklander, Luleå tekniska universitet

Behov av fortsatt forskning och innovation för hållbar dagvattenhantering i Sveriges kommuner.
Kristin Karlsson, Örebro kommun
Maria Rothman, Norrköpings kommun
Stefan Johansson, Skellefteå kommun
Ulf Thysell, NSVA