Hoppa till huvudinnehåll

Nationella Dricksvattenkonferensen 26–27 april 2017

Den Nationella Dricksvattenkonferensen hölls den 26–27 april 2017 i Göteborg och är en mötesplats för dricksvattenproducenter, intressenter och forskare med aktuella projekt inom dricksvattenområdet. Här hittar du dokumentation från konferensen.

UR var på plats under konferensen och här kan du se samtliga föredrag >>

Program 26-27 april

Onsdag 26 april

 

Välkomna/Inledning
Henrik Kant, Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten

Presentation av Svenskt Vatten
Magnus Montelius, Svenskt Vatten

Vad krävs för att säkra dricksvattenförsörjningen på längre sikt? 
En analys utifrån hållbarhetsindex.
Magnus Montelius, Svenskt Vatten

Arbetet med att säkra Gävles vattenförsörjning – kvalitet, kvantitet och hållbarhet
Karolina Stenroth, Gästrike Vatten

Skellefteås framtida dricksvattenförsörjning – från planering till investering
Stefan Johansson, Skellefteå kommun

Vad gör Livsmedelsverket?
Christina Nordensten, Livsmedelsverket

En säkrare dricksvattenförsörjning i Linköping
Helena Stavklint, Tekniska verken i Linköping

Vattenförsörjningsproblem i Örebro
Leif Rehnberg, Örebro kommun

Så kommunicerade vi om vattenbristen – och uppnådde resultat
Jenny Holmgren, Kalmar Vatten

Torsdag 27 april

 

Hur kunde PFAS-skandalen i Ronneby hända?
Johanna Alkan Olsson, Lunds universitet

Norovirus i vatten – vad vet vi och hur kan kunskapen användas?
Elisabeth Hallin, Folkhälsomyndigheten

Reviderade dricksvattenföreskrifter
Agneta Tollin, Livsmedelsverket

Riskbaserat beslutsstöd: hur kan vi bedöma om säkerhetshöjande åtgärder är samhällsekonomiskt lönsamma?
Viktor Bergion, Chalmers

Mikrobiologisk riskbedömning av dricksvattenförsörjning (QMRA)
Thomas Pettersson, Chalmers

Risken för magsjuka vid rörbrott och tryckfall på ledningsnätet vid svenska förhållanden
Melle Säve-Söderbergh, Livsmedelsverket

Fantastiska membran – och hur man använder dem
Angelica Lidén, Lunds Tekniska Högskola/Sydvatten

Fällning över ultrafiltermembran och effekter på mikrobiell flora i Varbergs distributionsnät
Alexander Keucken, Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB)

Ny avskiljande barriär vid Östersunds vattenverk
Conny Simonsson, Östersund och Helena Almqvist, Sweco

Hur aktiva är egentligen våra aktiva kolfilter?
Stephan Köhler, Uppsala universitet

Hur man kan optimera dricksvattenberedning från enkla analyser av naturligt organiskt material – Resultat från det nordiska samarbetsprojektet NOMiNOR
Bjørnar Eikebrokk, SINTEF

Toxisk algblomning i Sverige - en kartläggning av problematiken
Caroline Dirks, Livsmedelsverket

Kontrollprojekt dricksvatten
Agneta Tollin, Livsmedelsverket

Optimering av fällningsdos på Görvälnverket genom automatiserat beslutstöd
Louise Jansson, Norrvatten

Kapacitetshöjande åtgärder
Lisa Ahnoff, Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten

Kunskapsläget om hälsorisker med dricksvattenklorering
Melle Säve Söderbergh, Livsmedelsverket

Letar vi efter rätt substanser? Kvalitet och relevans hos analyspaket för växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten
Mikaela Gönczi, Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB), SLU

Vattenverksslam ersätter järnklorid inom biogasindustrin
Tobias Persson, Sydvatten

Aktuellt inom dricksvattenområdet på Svenskt Vatten och inom EU
Gisela Holm, Svenskt Vatten

Nytt från Svenskt Vatten Utveckling
Daniel Hellström, Svenskt Vatten