Hoppa till huvudinnehåll

Nationella Dricksvattenkonferensen 19-20 april 2016

Den Nationella Dricksvattenkonferensen hölls den 19-20 april 2016 i Malmö och är en mötesplats för dricksvattenproducenter, intressenter och forskare med aktuella projekt inom dricksvattenområdet. Här hittar du dokumentation från konferensen.

Program 19-20 april

Tisdag 19 april

Hur ser det ut på våra vattenverk? VASS vattenverk och Hållbarhetsindex presenteras (pdf)
Gisela Holm, Svenskt Vatten

Råvatten och mikrobiologiska risker

Aktuellt inom vattenskydd (pdf)
Anna-Karin Rasmussen, Länsstyrelsen, Skåne

Beslutstödsmodeller – hur fungerar det och vilken nytta har dricksvattenproducenter? (pdf)
Lars Rosén, Chalmers

Dricksvattensituationen på Gotland (pdf)
Susanne Pettersson, Region Gotland

Vätternvattenprojektet – Dricksvattenförsörjning till Örebro län och längre? (pdf)
Lars Ferbe, Örebro kommun

Stängningskriterier för Göteborgs råvattenintag (pdf)
Maria Wikström, Göteborg Kretslopp och Vatten

Hälsoläge – Ny tjänst för detektion av sjukdomsutbrott och analys av hälsorisker (pdf)
Pär Bjelkmar, Folkhälsomyndigheten

Onlinemätning av E. coli (pdf)
Ida Maylen Øverleir, Colifast

Kemiska risker

PFAS i dricksvatten – förekomst och rening (pdf)
Karin Wiberg, Sveriges lantbruksuniversitet 

SafeDrink – detektion av kemiska hälsorisker (analys av vatten från källa till kran) (pdf)
Karin Wiberg, Sveriges lantbruksuniversitet

Onsdag 20 april - Vattenverket

Rening av dricksvatten

Tekniker för dricksvattenberedning – sammanställning och internationell utblick (pdf)
Kenneth M Persson, Sydvatten

Test av effektivare och mer klimatanpassad reningsteknik vid Norrvatten och Stockholm Vatten (pdf)
Kristina Dahlberg, Norrvatten

Periodisk besiktning av vattenverk (pdf)
Mats Strand, Projektengagemang VattenPartner

Bioreaktorer – när naturen flyttar in i dricksvattenberedningen (pdf)
Christian Landén, Partille kommun, Ann Elfström Broo, Miljökemigruppen

Distribution av dricksvatten

Onlineövervakning av dricksvattennätet för säker dricksvattenleverans (pdf)
Malin Asplund, Tekniska verken, Linköping

Biofilm – behövs klorering? (pdf)
Peter Rådström, Lunds universitet

Everöd – vad hände, kommunikation och vilka lärdomar kan vi dra? (pdf)
Inger Hansson, C4 Teknik Kristianstad

Smittrisker via ledningsnätet (pdf)
Annika Malm, SP Urban Water

Kortisar – nyheter och hur gör andra?

Fällningsoptimering med onlinemätning av jonladdning (pdf)
Fredrik Kilstam, Örebro kommun

Nya regler om radioaktivitet i dricksvatten (pdf)
Torbjörn Lindberg, Livsmedelsverket

Hur vi löste kvalitetsproblem i Karlskrona (pdf)
Mats Strand, Projektengagemang Vattenpartner

Minivattentorn på Åland i anslutning till betongrenovering av vattentorn (pdf)
Torbjörn Borgström, Rensman

Hur vi löste lukt- och smakproblem i Västervik (pdf)
Pia Sjöholm, Västervik

Hygienklassning, Karlskrona (pdf)
Mats Strand, Projektengagemang Vattenpartner 

Statusbestämning av ledningsnät (pdf)
Jesper König, Lunds universitet

Praktisk erfarenhet av HACCP (pdf)
Mattias Strid, Motala kommun

Forskning och utveckling på Svenskt Vatten (pdf)
Gullvy Hedenberg, Svenskt Vatten