Dokumentation Dricksvattenkonferensen 2019 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dokumentation Dricksvattenkonferensen 2019

Här finns presentationerna som vi fått tillåtelse att publicera.

Dag 1 - Onsdag 16 oktober

Välkommen till Skellefteå, Sara Keisu Skellefteå kommun

Läget för Nationellt Dricksvattenråd. Vad har det blivit av Dricksvattenutredningen? Per-Erik Nyström och Heidi Pekar, Livsmedelsverket

Eu och dricksvattnet. Vad är EurEau och vad gör man? Läget kring det reviderade Dricksvattendirektivet. Carla Chiaretti, Head of Policy EurEau

Dricksvattenforskningen i Europa. Alexander Keucken, VIVAB och ordf i JWG Innovation i Eureau.

SVU - praktisk nytta för Svenskt Vattens medlemmar, Anna Norström, Svenskt Vatten

Hållberhetsindex ur ett dricksvattenperspektiv. Resurser - Samverkan. Magnus Montelius, Sweco

Samverkan mellan olika kommuner - exempel Patrik Bergman, Härjedalens Kommun och VAKIN

Hur ordnar vi reservvatten? Josefine Elving, Statens Veterinärmedicinska anstalt

Reservvattenförsörjning, steg för steg. Krister Törneke, Tyréns AB

Nödvattenproblematik, Mattias Lind, VAKIN

Bygga en ny Dricksvattenförsörjning - erfarenheter, projektledning och processval. Stefan Johansson, Skellefteå kommun

Dag 2 - Torsdag 17 oktober

Spår 1 Dricksvattenberedning

Minislutseminarium SLV projekt: Dricksvattenrisker - beslutsstöd för översyn och optimering av dricksvattenberedning. Livsmedelsverket, SGU, FOI mfl

Kapacitetshöjande åtgärder; i befintligt verk, nya grundvattentäkter.  Norrvatten, Sydvatten

UV-ljus; uppdaterad vägledning. Ulf Eriksson, Stockholm Vatten & Avfall

Spår 2 Säkert Dricksvatten

Ny vägledning om vattenskyddsområden. Susanna Hogdin, Havs- och Vattenmyndigheten

Vattenskyddsområden och jordbruk - intrångsersättning, stöd kring samråd. Helena Andreasson, Lantbrukarnas Riksförbund och Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten

Vattentäkter och sekretess. ("Need to hide/Good to hide") Niklas Holmgren, Vattenmyndigheten Södra Östersjön

Risk och sårbarhet - säkerhet i VA-verksamheten.  Petter Walan och Mattias Lind, VAKIN

PFAS - i dricksvatten. Nya hälsobaserade riktvärden.  dricksvattendirektivet  Emma Halldin Ankarberg, Livsmedelsverket 

Eftermiddag 17 oktober (gemensam) Blandade intressanta inlägg

Vattenprovtagning - ospolade prov, nya dricksvattendirektivet. Agneta Tollin, Livsmedelsverket

Material i kontakt med dricksvatten (SVU-projektet 5T). Dinko Lukes, RISE

Vattenverk; underhåll, förnyelse och dokumentation. Christina Lindquist, Mälarenergi och Mats Engdahl, Svenskt Vatten

Vad gör Svenskt Vattens Dricksvattenkommitté? Rapport från studieresor till Skottland och Holland. Matthias Grimm, VAKIN och Birger Wallsten, Svenskt Vatten