Hoppa till huvudinnehåll

Nationell dricksvattenkonferens 23-24 oktober 2018

Konferensen genomfördes 23-24 oktober i Västerås och tog upp aktuella dricksvattenfrågor.

Konferensen gav möjlighet till presentation och diskussion av aktuella dricksvattenfrågor, samt utbyte av erfarenheter, kunskaper och forskningsidéer. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med dricksvattenfrågor i en VA-organisation, på kommunen, en myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet.

Årets konferens tog bland annat att ta upp följande teman:

  • Nyheter lagstiftning, direktiv, föreskrifter och myndighetsstöd
  • Vattenskyddsområden
  • Infiltration för dricksvattenproduktion
  • Distribution
  • Strategiskt arbete och samverkan för att trygga framtida vattenförsörjning
  • Säker dricksvattenförsörjning som kommer handla om IT-säkerhet, redundans samt barriärer och preventiva åtgärder mot mikrobiella och kemiska risker.
  • Dricksvattnet och konsumenterna

 Under konferensen erbjuds även möjlighet till intressanta studiebesök.