Hoppa till huvudinnehåll

Säker leverans av dricksvatten – så håller vi koll på nätet

Dokumentation från seminarium om dricksvattendistribution.

Onsdag 29 november 13.45-17.15

Ökad risk för magsjuka när dricksvattenledningar går sönder
Jonas Toljander, Livsmedelsverket

Biofilm i distributionsnätet – mer om livet i dricksvattenledningar
Catherine Paul, Lunds universitet/DRICKS

Koll på nätet och kostnadseffektiva åtgärder för att minska risk för smitta via nätet
Victor Vinas, Chalmers/DRICKS

Innovativa online sensorlösningar för säker dricksvattenleverans
Per Jonsson, FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut
Helena Stavklint, Tekniska Verken i Linköping

Nya metoder för statusbedömning av vatten- och fjärrvärmeledningar
Jesper König, Sweden Water Research

Innovativt och strategiskt arbete för minskat läckage
Tommy Ekblad och Behroz Haidarian, Göteborgs Stad – Kretslopp och vatten

Innovativa lösningar för att öka säkerheten mot intrång och påverkan på dricksvattensystemet
Mats Kall, SWECO

Resilient dricksvattenförsörjning – beslutsstöd för att öka motståndskraften mot störningar på dricksvattennätet
Johan M Sanne, IVL Svenska miljöinstitutet

Fullständigt program i PDF-format.