Hoppa till huvudinnehåll

Med blicken mot framtiden

Här finns PDF-postrar som presenterar ett axplock av intressanta pågående projekt inom dricksvattenområdet.

Torsdag 30 november 13.00-15.30

Samarbete för innovation (Presentation-PDF)
Emma Lisa Nantin, Lunds universitet/Sweden Water Research

Kostnads-nyttoanalys av riskreducerande åtgärder för säker dricksvattenförsörjning (Presentation-PDF)
Viktor Bergion, Chalmers/DRICKS

Holistisk beslutsstödsmodell för att säkra en hållbar regional vattenförsörjning
Karin Sjöstrand, RISE/Chalmers/DRICKS

Om utmaningen att hitta de farliga och oönskade substanserna (Presentation-PDF)
Rikard Tröger, Sveriges lantbruksuniversitet

DNA-baserade analysmetoder för bättre dricksvatten (Presentation-PDF)
Sandy Chan, Lunds universitet/Sweden Water Research

UV och dess effekt i dricksvattenproduktion (Presentation-PDF)
Kristjan Pullerits, Lunds universitet/Sweden Water Research

Stopp för cyanotoxiner i dricksvatten (Presentation-PDF)
Jing Li, Lunds unviversitet/Sweden Water Research

Fluorescerande desinfektionsrester efter UV-behandling av dricksvatten (Presentation-PDF)
Masoumeh Heibati, Chalmers/DRICKS

Fluorescence based monitoring tool for disinfection byproducts in drinking water (Presentation-PDF)
Nashita Moona, Chalmers/DRICKS

The effect of artificial water infiltration on microbial functioning and potential of the Uppsala esker (Presentation-PDF)
Valerie Hubalek, Sveriges lantbruksuniversitet

Sensorer i vattenverk (Presentation-PDF)
Claudia Cascone, Sveriges lantbruksuniversitet

Dricksvattenspanarna
Med utgångspunkt utifrån vad som presenterats på konferensen så kommer våra spanare att identifiera trender i tiden och dela med sig av sina framtidsvisioner.

Fullständigt program i PDF-format.