Hoppa till huvudinnehåll

Seminarium om luktstörningar - Hur arbetar vi när staden växer och kommer närmare reningsverket?

När städer växer och förtätas planeras bostäder i områden som traditionellt sett inte har betraktats som bostadsområden. För många parametrar i omgivningsluft finns det idag tydliga riktlinjer, t ex för buller. För lukt saknas dock riktlinjer och frågan behandlas ofta mer godtyckligt. Trots bristen på svenska enhetliga riktlinjer för lukt tvingas anläggningarna att ta ställning i denna fråga. Vad skall omgivningen egentligen tåla - vad är acceptabelt?

Många reningsverk har arbetat aktivt för att minska luktpåverkan i omgivningen och mycket resurser har satsats på att installera olika typer av luktavskiljningsutrustningar. Men har man verkligen löst problemet - fungerar utrustningen som utlovats av leverantörerna?  Är utrustningen rätt vald för den aktuella applikationen? Hur sköts underhållet och uppföljningen av funktionen?

Till detta seminarium, bjuder vi in för att diskutera och ta del av dagens kunskap inom området, dela erfarenheter av frågeställningar, reningstekniker, myndigheternas hantering av luktfrågor mm. 

Datum: 22 januari, 2020 

Plats: Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm.

Tid: Från kl 09.00 - 16.30

Program

Program och tider.

Anmäl dig här.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Ta med Dig Dina erfarenheter till seminariet som inlägg och utgångspunkt för diskussioner!

Välkommen!