Dokumentation - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dokumentation

Här publiceras de presentationer som vi fått tillstånd att lägga ut på hemsidan.

Här nedan finner du presentationerna från Fosfornätverksträffen den 17 december, 2019

 

Välkommen till Nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurer. Anders Finnson, Svenskt Vatten

Utredningen - Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (M 2018:08) Folke K Larsson huvudsekreterare och Mats Johansson sekreterare, Regeringskanslitet

Fosforutvninning och LCA för olika teknikkedjor (grundprojektet med de åtta kommunerna). Magnus Rahmberg, IVL

Fosfor, kväve, kalium och svavel - tillgång, sårbarhet och återvinning från avlopp. Håkan Jönsson, Institutionen för energi och teknik, SLU

Teknikleverantörer berättar 5 min var om sina möjligheter att bidra till kretslopp mellan stad och land av fosfor och andra avloppsresurser.

Slamförbränning och andra termiska behandlingsmetoder – hur skulle det ut i Finland? Rauni Karjala, AFRY

Mer internationell utblick; Tekniska processer för fosforåtervinning ur avloppslam. Erik Kärrman, RISE

Pågående svensk forskning med RISE, IVL och SEI