Hoppa till huvudinnehåll

Nätverksträff för fosfor och andra avloppsresurser

Onsdagen den 19 december i Stockholm bjöd Svenskt Vatten in till den andra träffen för det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser.

Nedan finner du presentationerna, som hölls under dagen.

Inledning och välkomment till Nationella nätvberket för fosfor och andra avloppsresurser. Anders Finnson, Svenskt Vatten

Utredningen Giftfri och återföring av fosfor från avsloppsslam (M 2018:08). Folke K Larsson  samt Mats Johansson, Regeringskansliet

Slamstrategi för återföring av fosfor och andra avloppsresurser. MittSverige Vatten & Avfall, Jenny Cerruto

Slamstrategi för återföring av fosfor och andra avloppsresurser i Växjö. Anneli Andersson-Chan

Teknikleverantörerna berättade 5 min var om sina möjligheter att bidra till kretslopp mellan stad och land av fosfor och andra avloppsresurser.

C Green - Peter Axegård, Swedish Exergy - Manish Verma, Eco-Filtration - Fredrik Wanger, Huber - John Skantze, Outotec - Erik Pott 

Internationell utblick - Återrapportering Från IWA Sverige seminarium om fosforåtervinning från avloppsvatten, 11 april 2018 i Malmö. Bo von Bahr, RISE

Pågående svensk forskning - VINNOVA projektet: Återvinning av fosfor från slam till produkter. Erik Kärrman, RISE

Projektet MACRO - MAt i Cirkulära RObusta system