Hoppa till huvudinnehåll

NAM17, dokumentation 24/1

Här finns dokumentationen från första dagens presentationer på Nationella konferensen Avlopp & Miljö 2017 (#NAM17)

 

Inledning och välkomna

Växjö - Europas grönaste stad
Sofia Stynsberg, Tekniska nämndens ordförande i Växjö 

 

Händer i VA-Sverige

Aktiv slam och MBBR på Ängholmens ARV på Tjörn.
Pascal Karlsson, Teknisk chef, Tjörns kommun

Förbiledning av giftiga ämnen.
Pär Gustafsson, NSVA

Ny reningsprocess på Himmerfjärdsverket.
Sara Söhr, Syvab

Erfarenheter av drift av dagvattenanläggningar.
Malin Engström, Växjö kommun

Översvämningsrisk, lukt och slam på Slottshagens ARV.
Ingeli Karlholm, Norrköping Vatten

Nybyggnation och drift av mindre reningsverk.
Anneli Andersson Chan, Växjö kommun

Markbäddar - robust lösning i Sörfjärden.
Malin Tuvesson, Mittsverige Vatten

Slamförbränning med fosforåtervinning i Sandviken.
Rafea Naif Majedd, Sandviken Energi

Nya processlösningar för skärpta utsläppsvillkor.
Mikael Nielsen, Käppala

 

Nytt från myndigheterna.

EU:s synpunkter på hur Sverige följer avloppsdirektivet.
Pontus Cronholm, Naturvårdsverket

HaV:s arbete med mikroföroreningar och läkemedel. 
Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten

Rapporter från regeringsuppdrag om mikroplaster och läkemedel. 
Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket 

Aktuellt i fosforfrågan.
Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket

                          

Regelnytt från myndigheterna

Vad de nya åtgärdsprogrammen betyder för VA
Jan Petersson, samordnare Södra Östersjöns vattenmyndighet

Nya föreskrifter för större avloppsanläggningar.
Pontus Cronholm, Naturvårdsverket

Föreskrifter om små avlopp som är allmänna.
Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten

Studiebesök

Sundets avloppsreningsverk

Rent vatten - film