Hoppa till huvudinnehåll

NAM17, dokumentation 25/1: Läkemedelsrening och mikroföroreningar

Internationella erfarenheter av läkemedelsrening
Michael Cimbritz, Lunds Universitet

Utblick – lagstiftning och rening av mikroföroreningar i Schweiz
Christian Abegglen, VSA, Eawag

Drivkrafter och utmaningar för att introducera ny reningsteknik i fullskala
Robert Sehlen, Tekniska verken

Systemperspektiv vid läkemedelsrening
Christian Baresel, IVL 

Kontroll, mätning, analyser – hur vet vi att reningen ger rätt effekt?
Jörgen Magnér, IVL, Svenska Miljöinstitutet

Sammanfattning av resultat från workshop "rening av mikroföroreningar"