Hoppa till huvudinnehåll

NAM17, dokumentation 25/1: Minskade föroreningar från brädd- och dagvatten

”Vad innehåller dagvatten – SVU-rapport”, samt ”Översikt över olika reningstekniker och erfarenheter från olika anläggningar, inklusive äldre dagvattenvåtmark i Växjö”, Godecke-Tobias Blecken, Luleå tekniska universitet

Svenskt Vattens arbete med bräddvatten, Peter Sörngård, Svenskt Vatten

Teknik för bräddvattenrening i Danmark, Bengt Hansson, Kemira

Bräddvatten och badvatten i Helsingborg, Pär Gustafsson, NSVA  

Rening på nätet utanför den täta bebyggelsen - fällningsdammar i Luleå Torbjörn Norén, Luleå kommun

Systematiskt arbetssätt i Göteborg, Glen Nivert och Alexandra Angelbratt, Göteborg Kretslopp och vatten

Resultat från workshop