Hoppa till huvudinnehåll

Nationella konferensen Avlopp och Miljö 2017 (#NAM17)

Konferensen hölls i Växjö den 24-25 januari 2017. Den blev mycket uppskattad och deltagarna gav den totalbetyget 4,9 på en sexgradig skala. Här får du tillgång till dokumentationen.

Vi var 200 deltagare från VA-organisationer, miljömyndigheter, miljödomstol, forskning och näringsliv som tillgodogjorde oss ny kunskap och fick ta del av ny regler samt erfarenheter och resultat av projekt och drift från små och stora VA-verksamheter. På seminarier och workshops diskuterade vi dagvatten- och bräddvattenåtgärder, läkemedelsrening och kretslopp och möjligheter att åstadkomma mer miljönytta. Vi besökte Växjös reningsverk och anläggningar för dagvatten och biogas.

Dokumentation

Program

Presentationer och studiebesök 24/1:

Presentationer 25/1: Läkemedelsrening och mikroföroreningar

Presentationer 25/1: Kretslopp i praktiken

Presentationer 25/1: Minskade föroreningar från brädd- och dagvatten