Hoppa till huvudinnehåll

Bra enkla avloppslösningar

Ett seminarium om anläggningar med enkel och robust utformning som ger en resurseffektiv och bra avloppsrening som kan möta morgondagens utsläppskrav. Här hittar du seminariedokumentation.

Program

Markbäddslösningar och infiltrationsanläggningar – olika processutformningar och deras prestanda.
Petter D. Jenssen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Fällningsdammar – Samlade erfarenheter och förslag på fortsatt utveckling
Erik Norin, SWECO

Markbaserad slamavvattning – exempel på tekniklösningar
Erik Norin, SWECO

Nytt reningsverk i Sörfjärden – markbäddar med jämförande studie av bergkross och naturgrus
Malin Tuvesson, MittSverige Vatten
Elin Elmefors, JTI

Vad krävs för att klara framtida krav, exempel på kontroll och villkorsformuleringar för infiltrationer, fällningsdammar etc.
Gun-Britt Nilsson, Länsstyrelsen Jämtlands län

Infiltrationsanläggningar i Härjedalen
Christer Hedström, Härjedalens kommun
Jörgen Hanaeus, IDEVA

Markbädd i Undersåker
Sara Sjöström, Åre kommun

Fällningsdammar i Örnsköldsviks kommun
Sten Lundberg, Miva
Tomas Nilsson, Miva

Slamfrysbädd i Indal
Johan Larsson, MittSverige Vatten

Redovisning av resultat från workshops