Hoppa till huvudinnehåll

Workshop - Använd dina data från VASS-reningsverk

Workshopen, som hölls 4 december i Linköping, vände sig främst till verk med över 20 000 anslutna personer då data och jämförelser blir mer relevanta.

VASS-reningsverk är en undersökning som genomförs för att ge de deltagande verken möjligheter att få nyckeltal som gör det möjligt att jämföra prestationer vad gäller energieffektivitet, resursförbrukning (personal, kemikalier) och driftkostnader. Svenskt Vatten planerar för en ny omgång av VASS reningsverk 2020 (för 2019 års data).

Innan denna omgång genomför vi därför ytterligare en sammankomst för verk som deltog i 2016-undersökningen. Passa på att dra nytta av era tidigare inrapporterade data! Ett värdefullt lärotillfälle och en bra förberedelse för nästa omgång. Den senaste undersökningen är från 2016, den finns att läsa här.

Erfarenheterna från andra länder som driver benchmarking visar att det inte är nyckeltalen och sammanställningen av dessa som är det väsentliga; det är när personal från reningsverk kommer samman och jämför sina data och börjar fundera över skillnader och vad dessa beror på som möjligheterna till förbättringar kommer fram. Under 2018 arrangerades tre workshops för reningsverk där ett 20-tal reningsverk diskuterade sina VASS-nyckeltal.

Svenskt Vatten kommer att öppna 2016-års undersökning på nytt för att ge deltagarna möjlighet korrigera sina indata och för att ge verk som inte rapporterade 2016 års data möjligheter att komma med.

Innan workshopen är det önskvärt att samtliga deltagare har tagit del av information, som finns att läsa genom att klicka på följande länkar:

Workshopen vänder sig till:

  • Driftsansvariga
  • VA-chefer
  • Andra med intresse för benchmarking av reningsverk

Program

  • Repetition av begreppen nyckeltal och benchmarking.
  • Presentation av väsentliga nyckeltal med medelvärden och rimliga intervall.
  • Vad gör man i andra länder?
  • Vad händer med VASS-reningsverk framöver.
  • Grupparbete där deltagarna jämför sina nyckeltal och diskuterar orsaker till skillnader.
  • Gemensam diskussion om lärdomar från grupparbetet och om värdet av VASS-reningsverk.
  • Deltagarnas synpunkter på förbättringar inför nästa omgång av VASS-reningsverk.

Diskussionsledare: Peter Balmér, VA-strategi AB och Magnus Arnell, RISE
Plats: Gjuterigatan 1C, Linköping 
Datum: 4 december 
Start: kl 10.00 (kaffe serveras från 09.30)
Avslut: kl 16.00
Kaffe och lunch ingår i seminarieavgiften.
Pris: 1200 kr (exkl moms)

OBS! Vi behöver er anmälan 1 månad före workshopen, dvs senast 5 november! (Anledningen är att workshopledarna vill granska verken på förhand och identifiera skillnader som kan vara givande att diskutera.)

Anmäl dig till årets seminarium

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.