Hoppa till huvudinnehåll

Avlopp och växtnäring i den hållbara bebyggelsen

Konferensen diskuterar och presenterar förslag på hur vi kan planera och verka i landsbygd, omvandlingsområden och tätort för att klara av att vända övergödning och miljöpåverkan från avlopp och växtnäring till en viktig resurs i den cirkulära ekonomin.
Ett samarrangemang av: SKL, HaV, Naturvårdsverket, Avfall Sverige och Svenskt Vatten.

Avlopp och växtnäring i den hållbara bebyggelsen – från tätort till landsbygd
Program 20160120 Avlopp och växtnäring (pdf)

Vad vill vi åstadkomma – perspektiv på kretslopp utifrån små avloppsanläggningar och stora reningsverk (pdf)
Anders Finnson, Svenskt Vatten Jenny Westin, Avfall Sverige

Samarbete, kunskap och planering - om myndigheternas ansvar och samarbete på central nivå (pdf)
Pontus Cronholm, NV Margareta Lundin Unger, HaV

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen
Persson, Nordenswan

Jordbrukets perspektiv och drivkrafter (pdf)
Peter Wallenberg, expert, vatten och kretslopp

Avlopp och växtnäring – en fråga om samarbete och politisk vilja (pdf)
Johansson

Ledningsrättslagen och anläggningslagen vid kretsloppslösningar (pdf)
Göran Carlsson Lantmäteriet

VA-rådgivning och kretslopp i omvandlingsområden (pdf)
Roos

TRE RÖR UT Nya lösningar med sorterande system i H+ Helsingborg (pdf)
Marinette Hagman

Göteborg och kretslopp i stor skalamöjligheter och hot  Avlopp och växtnäring (pdf)
Lena Blom, Göteborg stad Kretslopp och vatten Ann Mattsson

Sorterat spillvatten omvandlingsområde Västerås (pdf)
Birger Wallsten, Mälarenergi AB

Södertäljemodellen Enskilda avlopp i kretslopp (pdf)
Anna Calo, Planeringsingenjör

Införandet av källsorterande avloppslösningar i VA utbyggnadsområden - vad vet vi och vad behöver vi ta reda på? (pdf)
Marika Palmér Rivera, VA-strateg, Knivsta kommun