Hoppa till huvudinnehåll

Förnyelse av gamla svetscertfikat (ej EWF)

Svenskt Vattens tidigare diplomkurs Stum- och elektrosvetsning av PE-rör upphör i sin befintliga form. Tidigare utfärdade certifikat fasas därmed ut under en övergångsperiod.

Gamla certifikat fasas ut

Vi rekommenderar vi att du går den nya kursen för att komma in i EWF-systemet.

Detta gäller för förnyelse av gamla svetscertifikat:

  • Enbart certifikat som går ut under 2020/2021 kan förlängas till 2022.
  • Anmälan om förnyelse måste ske senast 15 december 2020 via den här länken och därefter måste ett fotografi i JPG-format mailas in till kursbokning@svensktvatten.se
  • En faktura på 800 kr / certifikat utgår
  • Övriga utfärdade certifikat kan inte förnyas utan upphör att gälla efter giltighetsperiodens slut.