Hoppa till huvudinnehåll

ads

Test

Dricksvattenteknik Introduktion

30 september-2 oktober 2020, Sigtuna
Mer info

28/28 platser bokade

Dricksvattenteknik Introduktion

2020, 3-5 november, Skellefteå
Mer info

3/28 platser bokade

Rörnätskurs för arbetsledare – anläggning, drift, underhåll och förnyelse.

17-19 november, Stockholm-Bromma
Mer info

6/24 platser bokade

Läcksökning - Grundkurs

25-26 augusti 2020, Stockholm-Bromma
Mer info

15/16 platser bokade

Läcksökning - Grundkurs

1-2 september 2020, Stockholm-Bromma
Mer info

14/16 platser bokade

Läcksökning - Grundkurs

15-16 september 2020, Stockholm-Bromma
Mer info

2/16 platser bokade

VA-Ekonomi

20-21 oktober 2020, Stockholm-Bromma
Mer info

27/28 platser bokade

Lagen om allmänna vattentjänster - Grundkurs

22-23 september 2020, Malmö
Mer info

28/28 platser bokade

Lagen om allmänna vattentjänster - Grundkurs

1-2 december 2020, Stockholm
Mer info

18/28 platser bokade

Avloppsteknik Introduktion

8-10 september 2020, Halmstad
Mer info

28/28 platser bokade

Avloppsteknik Introduktion

22-24 september 2020, Umeå
Mer info

24/28 platser bokade

Dricksvatten riskanalys – MBA och HACCP

13-14 oktober 2020, Stockholm Stockholm
Mer info

13/25 platser bokade

Rörnät Introduktion

13-15 oktober 2020, Göteborg
Mer info

3/24 platser bokade

Arbete i slutna utrymmen - grundkurs

18 augusti 2020, Uppsala
Mer info

5/8 platser bokade

Arbete i slutna utrymmen - grundkurs

13 oktober 2020, Uppsala
Mer info

1/8 platser bokade

Förnyelseplanering av ledningsnät

10-11 november 2020 + 20 april 2021, Stockholm
Mer info

4/28 platser bokade

Hållbara dagvattensystem grundkurs - hydraulik

6-7 oktober 2020, Göteborg
Mer info

28/28 platser bokade

Utbildning i REVAQ-certifiering

22-23 september 2020, Stockholm
Mer info

24/26 platser bokade

Systematiskt Säkerhetsarbete

4, 5, 18 & 19 november 2020, Online
Mer info

0/28 platser bokade

Spillvatten grundkurs - hydraulik

8 oktober 2020, Göteborg
Mer info

16/25 platser bokade

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer - diplomkurs

21-23 oktober + 17-19 november 2020, Sigtuna
Mer info

7/28 platser bokade

Dricksvattenteknik - Desinfektion

27-29 oktober 2020, Sigtuna
Mer info

7/28 platser bokade

Asset Management webinar

17 augusti 2020, Online
Mer info

33/70 platser bokade

Forsknings- och innovationskonferens 2020

SAVE THE DATE! 8-9 december 2020, Stockholm
Mer info

0/0 platser bokade

Nationella Dricksvattenkonferensen 2020 - online

30 september, 7 och 14 oktober 2020, Online
Mer info

11/0 platser bokade

Nationella Dricksvattenkonferensen 2020: Workshop om membranfilter

21 oktober 2020, Online
Mer info

2/40 platser bokade

Dricksvattenteknik Introduktion

30 september-2 oktober 2020, Sigtuna
Mer info

28/28 platser bokade

Dricksvattenteknik Introduktion

2020, 3-5 november, Skellefteå
Mer info

3/28 platser bokade

Rörnätskurs för arbetsledare – anläggning, drift, underhåll och förnyelse.

17-19 november, Stockholm-Bromma
Mer info

6/24 platser bokade

Läcksökning - Grundkurs

25-26 augusti 2020, Stockholm-Bromma
Mer info

15/16 platser bokade

Läcksökning - Grundkurs

1-2 september 2020, Stockholm-Bromma
Mer info

14/16 platser bokade

Läcksökning - Grundkurs

15-16 september 2020, Stockholm-Bromma
Mer info

2/16 platser bokade

VA-Ekonomi

20-21 oktober 2020, Stockholm-Bromma
Mer info

27/28 platser bokade

Lagen om allmänna vattentjänster - Grundkurs

22-23 september 2020, Malmö
Mer info

28/28 platser bokade

Lagen om allmänna vattentjänster - Grundkurs

1-2 december 2020, Stockholm
Mer info

18/28 platser bokade

Avloppsteknik Introduktion

8-10 september 2020, Halmstad
Mer info

28/28 platser bokade

Avloppsteknik Introduktion

22-24 september 2020, Umeå
Mer info

24/28 platser bokade

Dricksvatten riskanalys – MBA och HACCP

13-14 oktober 2020, Stockholm Stockholm
Mer info

13/25 platser bokade

Rörnät Introduktion

13-15 oktober 2020, Göteborg
Mer info

3/24 platser bokade

Arbete i slutna utrymmen - grundkurs

18 augusti 2020, Uppsala
Mer info

5/8 platser bokade

Arbete i slutna utrymmen - grundkurs

13 oktober 2020, Uppsala
Mer info

1/8 platser bokade

Förnyelseplanering av ledningsnät

10-11 november 2020 + 20 april 2021, Stockholm
Mer info

4/28 platser bokade

Hållbara dagvattensystem grundkurs - hydraulik

6-7 oktober 2020, Göteborg
Mer info

28/28 platser bokade

Utbildning i REVAQ-certifiering

22-23 september 2020, Stockholm
Mer info

24/26 platser bokade

Systematiskt Säkerhetsarbete

4, 5, 18 & 19 november 2020, Online
Mer info

0/28 platser bokade

Spillvatten grundkurs - hydraulik

8 oktober 2020, Göteborg
Mer info

16/25 platser bokade

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer - diplomkurs

21-23 oktober + 17-19 november 2020, Sigtuna
Mer info

7/28 platser bokade

Dricksvattenteknik - Desinfektion

27-29 oktober 2020, Sigtuna
Mer info

7/28 platser bokade

Asset Management webinar

17 augusti 2020, Online
Mer info

33/70 platser bokade

Forsknings- och innovationskonferens 2020

SAVE THE DATE! 8-9 december 2020, Stockholm
Mer info

0/0 platser bokade

Nationella Dricksvattenkonferensen 2020 - online

30 september, 7 och 14 oktober 2020, Online
Mer info

11/0 platser bokade

Nationella Dricksvattenkonferensen 2020: Workshop om membranfilter

21 oktober 2020, Online
Mer info

2/40 platser bokade