Hoppa till huvudinnehåll

Högskoleprogram

För att stödja framtida kompetensförsörjning, och kompetensutveckling för yrkesverksamma stöttar SVU fyra forsknings- och utbildningskluster. Dessutom anordnas Vattenforskarskolan, kompetensfördkupning för både doktorander och yrkesverksamma.

Högskoleprogram för dig som vill utbilda dig

Vid flera universitet och högskolor anordnas utbildningar inom olika VA-inriktningar. Utbildningarna anordnas av fyra olika kluster, Dag&Nät, Dricks, VA-teknik Södra och VA-kluster Mälardalen. De fyra klustrerna är samarbeten mellan olika högskolor, universitet, kommuner, VA-organisationer och forskningsinstitut. Läs mer om vilka utbildningar som ges på deras respektive hemsida.

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet.

Projektprogrammet DRICKS är för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige – från råvatten till tappkran.

Projektprogrammet VA-teknik Södra ska verka för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom vattenförsörjnings- och avloppstekniken i södra Sverige.

Projektprogram VA-kluster Mälardalen förenar forskare och VA-organisationer kring forskning inom resurseffektiv avlopps- och slamhantering.

Vattenforskarskolan för dig som vill vidareutbilda dig

Vattenforskarskolan är både for dig som doktorand och dig som yrkesverksam. Utöver seminarier, studiebesök och workshops ges bland annat möjlighet att besöka olika universitet i Sverige för att träffa de allra främsta experterna inom vattenområdet.

Flera nya samarbeten mellan både doktorander och handledare från olika universitet har inletts som en direkt följd av forskarskolan.

Du hittar mer information på Vattenforskarskolans portal hos Lunds universitet.