Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete inom VA-området

För att öka uppmärksamheten och statusen för VA-området delar Svenskt Vatten varje år ut pris till bästa examensarbete inom VA-området, både för 30 hp och 15 hp. Priset utgörs av ett stipendium 25 000 kr respektive 12 500 kr samt fri entré på Vattenstämman.

Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer VA som inriktning på kommande examensarbete och därefter följande yrkesliv. Vinnaren utses efter följande kriterier:

  • Nyhetsvärde.
  • Hög relevans för kommunala VA-organisationer.
  • Förmåga att beskriva arbetet på ett balanserat och lättläst sätt.  

Bästa examensarbete inom VA-området 2019

Avvattning av vattenverksmull (pdf)
Frida Hugg, KTH 15 hp

Biologisk avskiljning av järn och mangan i grundvattenverk – En studie i Klöverträsk med avseende på beredningsupphåll och årstidsvariationer i råvattenkvalitet (pdf)
Emelie Hedlund Nilsson, Luleå tekniska universitet 30 hp

Bästa examensarbete inom VA-området 2018 

Möjligheten att kombinera pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBBR för avskiljning av organiska mikroföroreningar 
Sofia Högstrand & Maja Ignell, Lunds universitet

Juryn för Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete utgörs av följande ledamöter:

Lena Blom
Strateg, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Daniel Hellström
Chef Kvalitet och utveckling, Kommunalförbundet Norrvatten

Maritha Hörsing
VA-strateg och stf VA/Avfallschef, Mjölby kommun

Kristin Karlsson
VA-ingenjör, Örebro kommun

Ulrika Lindberg
Projektchef VA, VAKIN

Jesper Olsson
Utvecklingsingenjör, Käppalaförbundet

Gilbert Svensson
Senior forskare, Vattenforum