Hoppa till huvudinnehåll

Så jobbar vi med forskning (SVU)

Svenskt vatten stödjer forskning, innovation och utveckling genom Svenskt Vatten utveckling (SVU). SVU är kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram om kommunal VA-teknik. Det är mest inriktat mot tillämpad forskning och utveckling, som är av intresse för Svenskt Vattens medlemmar.

SVU samlar in och sprider erfarenheter från medlemmarnas egna forsknings-, utvecklings-,  och utredningsprojekt. SVU samlar också in behov av nya forsknings-, utvecklings- och utredningsuppdrag, samt stimulerar medlemmarna att driva gemensamt finansierade projekt. Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom områdets alla delar, stödja branschens behov av kompetensförsörjning samt se till att framtagen kunskap sprids.

För att VA-branschen ska kunna rekrytera välutbildade personer måste detta ske genom att god utbildning med bas i god forskning utvecklas vid högskolorna. SVU ger därför medel för programsatsningar vid högskolor och universitet. Satsningen på projektprogram är tänkt att bidra till att utveckla kompetenscentra vid olika högskolor och universitet.

SVU följer Vattenvisionen - en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige. Vattenvisionen ska skapa förutsättningar för hållbara lösningar på svenska och globala vattenutmaningar, öka möjligheterna för EU-finansiering och bidra till att öka svenska företags exportmöjligheter.

Vattenvisionen i korthet

Så fördelas medlen

SVU:s medel för forskning och utveckling ska fördelas enligt följande:

  • medel till programsatsningar på högskolor och universitet/"kluster": upp till 50 % av medlen
  • medel till övriga projekt inom områden som redovisas i "Forskning och utveckling som finansieras av Svenskt Vatten Utveckling"

FoU-avgiften 2018 är 2,00 kronor per kommuninvånare och år.

Ta del av resultaten

Resultat från SVU-projekt redovisas bland annat via   från Svenskt Vatten Utveckling. Våra medlemmar får exklusiv förhandsvisning av rapporterna i tre månader. Du räknas som Svenskt Vatten-medlem om du har en medlems e-postadress.Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla genom Vattenbokhandeln (vad kallar vi den för?)

Här ska det vara formulär för att prenumerera på SVU:s nyhetsbrev