Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter (SVU) har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla i vår webbshop Vattenbokhandeln.

Anmälningsformulär för SVU informerar

Våra senaste rapporter

  • 2020-13, Tillskottsvatten i avloppssystem – nya tankar om nyckeltal, Ingemar Clementson, Emelie Alenius och Lars-Göran Gustafsson, DHI Sverige (2020-08-31).
  • C_Läkemedel och hormoner i avloppsslam under lagring, kompostering och ammoniakbehandling, Håkan Jönsson, Sahar Dalahmeh, Gunnar Thorsén (2020-08-31).
  • 2020-12, Vilka nyttor kan blå-grön infrastruktur bidra med? Ekonomisk bedömning av en fallstudie i Luleå med verktygen B£ST och TEEB, Godecke Blecken, Frieder Hamann, Richard M. Ashley, Maria Viklander (2020-08-04)
  • 2020-11, Slamspridning och antibiotikaresistens. Utvärdering av risker kopplade till långvarig slamspridning på åkermark, C Rutgersson, S Ebmeyer, S.B Lassen, A Karkman, J Fick, E Kristiansson, K.K Brandt, C-F Flach, D.G.J Larsson (2020-08-04)
  • C_Läkemedel, PFAS och mikroplaster i avlopp, Läkemedel, PFAS och mikroplaster i avlopp – kunskapssammanställningar om provtagning, förekomst, effekter och uppströmsåtgärder (2020-08-03)