Hoppa till huvudinnehåll

Forskning, innovation och utveckling

Svenskt Vatten stödjer forskning och utveckling inom våra medlemmars verksamhetsområden. Vi driver bland annat Svenskt Vatten Utveckling (SVU), som är kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram. Du som medlem kan läsa relevant forskning i våra rapporter. Vi är även med och finansierar högskoleprogram inom relevanta områden, samt delar ut pris till bästa examensarbete inom VA-området.

Vårt arbete inom FoU är till stor del inriktad mot tillämpad forskning och utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom områdets alla delar, stödja branschens behov av kompetensförsörjning samt se till att framtagen kunskap sprids.

Aktuellt just nu

BioFiAN nätverksträff, 4-5 september i Visby

BioFiAN är ett nätverk kring temat biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk som riktar sig främst till användare, dvs. processingenjörer och processinriktade driftstekniker, av biofilmsprocesser som t.ex. MBR, biobäddar och biorotorer.
Mer information om BioFiAN och nätverksträffen

Vår senaste rapport

2020-13, Tillskottsvatten i avloppssystem – nya tankar om nyckeltal (länk till rapporten?), Ingemar Clementson, Emelie Alenius och Lars-Göran Gustafsson, DHI Sverige (2020-08-31).
Se fler nya rapporter

Vår senaste publikation

Här ska det stå vad det är för publikation och vad den handlar om.