Hoppa till huvudinnehåll

Fallskydd och säkert arbete i slutna utrymmen – grundkurs

Lär dig hur du arbetar i slutna utrymmen som brunnar, cisterner och bassänger.

Att arbeta i miljöer som till exempel brunnar, cisterner och bassänger ställer höga krav på säkerhet och kunnand. Vi går igenom vilka lagar som gäller, hur du arbetar säkert och hur du agerar om olyckan är framme.

Under kursen får du öva på räddning vid till exempel brunnar, bassänger och pumpstationer. Vi använder oss av tripoder, davitarmar, vinschar och räddningsblock. Vi går också igenom de regler och författningar som gäller arbete i slutna utrymmen.

Innehåll

Kursen är 1 dag och och tar upp

  • Lagar och regler som styr säkerhetsarbetet
  • Risker i slutna utrymmen
  • Hur du använder personlig skyddsutrustning
  • Hur du använder av tripod, Davit, vinschar och fallskyddsblock
  • Att planera arbetet i slutna utrymmen
  • Säkra arbetsmetoder
  • Ergonomi
  • Kommunikation i slutna utrymmen
  • Upphissning och nedfirning vid räddning

Under kursen varvas teoretiska pass med praktiska övningar. För att alla ska få tid att öva praktiskt är det högst 8 deltagare på kursen.

Målgrupp

Alla som arbetar i slutna utrymmen i exempelvis vattenverk, reningsverk och pumpstationer och som berörs av föreskrifter i AFS 2011:19

Pris

Kursavgift
Medlem (kommun/VA-bolag): 13000 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 19500 kr
Övriga (inget medlemskap): 26000 kr


I kursavgiften ingår kursdokumentation.
Alla priser exklusive moms.