Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla på vår webbplats, i vår webbshop eller via rapportdatabasen som även samlar äldre rapporter.

På de här sidorna samlar vi SVU-rapporter från 2008 och framåt. De är indelade efter ämesområden och kan laddas ner direkt via länk när de är tillgängliga för allmänheten. Du hittar även rapporterna i vår webbshop och rapportdatabas.

Snart bara digitala SVU-rapporter – passa på att fynda tryckt version

Svenskt Vatten kommer i framtiden inte att tillhandahålla tryckta SVU-rapporter, men det finns fortfarande äldre SVU-rapporter i lager som nu går att beställa utan kostnad.
Tryckta SVU-rapporter beställs via Vattenbokhandeln

Senaste rapporterna

 • C_VA-teknikSodraSlutrapportFASIIISlutrapport Fas III VA-Teknik Södra 2015-2018, Ann Mattsson, Britt-Marie Wilén, Hans Bertil Wittgren, Henrik Aspegren, Karin Jönsson, Marinette Hagman, Michael Cimbritz (20190520)
 • C_Egenkontroll-metanemissioner, Egenkontroll metanemissioner, Magnus Andreas Holmgren, Johan Yngvesson, Staffan Carlsson, Daniel Bäckström RISE (20190520)
 • 2019-09, Inskränkning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning, Karin Carlsson och Anders Rydberg, WSP (20190503)
 • 2019-08, Livslängdsbedömning av rörtätningar av termoplastisk elastomer, Jan Henrik Sällström, Anders Höije, RISE Pipe Centre (20190430).
 • 2019-07, Framtidens smarta VA-ledningsnät – lägesrapport, Annika Malm, Helena Mårtensson och Katrin Persson, RISE Research Institutes of Sweden (20190410).
 • 2019-06, Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar? Robert Jonsson, Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, Anna Thomasson, Lunds universitet, Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (20190312). 
 • 2019-05, Fem avloppsreningsverk med MBR-process och strikta utsläppskrav - rapport från en studieresa till USA, Klara Westling, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Sofia Andersson, Stockholm Vatten och Avfall AB (20190306).
 • 2019-04, Samverkan vid krishantering – hur arbetar svenska kommuner?Anna Thomasson, Lunds universitet, Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (20190226)
 • 2019-03Väderradarteknik inom VA-området – test av metodikNicholas South, Lisa Olsson, Henrik Aspegren och Anna Marmbrandt, VA SYD, Hossein Hashemi, Rolf Larsson, Ronny Berndtsson, Seyyed Hasan Hosseini, Rajib Das och Andreas Persson, Lunds tekniska högskola/Lunds Universitet och Jonas Olsson, SMHI (20190220).
 • 2019-02Kunskapssammanställning – DagvattenkvalitetMaria Viklander, Heléne Österlund, Alexandra Müller, Jiri Marsalek och Matthias Borris, Luleå tekniska universitet (20190128).
 • 2019-01Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar, Ellen Edefell, Lunds Tekniska Högskola, Regine Ullman, Kalmar Vatten AB, Elina Bengtsson, Kalmar Vatten AB (20190128).
 • 2018-15Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet – en utvärderingPer Jonsson, David Lindgren, FOI–Totalförsvarets forskningsinstitut, Malin Asplund, Helena Stavklint, Malin Magounakis, Tekniska verken i Linköping AB, Saeed Mokhlesi, Thomas Pettersson, DRICKS/Chalmers, Mats Eriksson, Fredrik Winquist, Linköpings Universitet, Christian Jonasson, Dag Ilver, Acreo Swedish ICT, Niklas Strömbeck, Luode Consulting Oy Sweden (20181219) 
 • 2018-14, Fosforåtervinning från avloppsvatten - Rapport från ett IWA Sverige-seminarium 2018, Bo von Bahr, Tobias Hey (20181129)
 • 2018-13, Mikroplaster i kretsloppet, Emelie Ljung, Kristina Borg Olesen, Per-Göran Andersson, Emma Fältström, Jes Vollertsen, Hans Bertil Wittgren, Marinette Hagman (20181204).

Förhandvisning för medlemmar

Under förhandsvisningen får medlemmar en länk som skickas ut i e-post. C-rapporter blir tillgängliga direkt för allmänheten. Anmäl dig här till SVUs sändlista.

Rapportdatabas

Letar du efter en rapport som är äldre än 2008 ska du söka i vår rapportdatabas. Sammanfattning finns för alla utgivna rapporter. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer. För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till vår webbshop för beställning.