Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter (SVU)

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter (SVU) har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla på vår webbplats, i vår webbshop eller via rapportdatabasen som även samlar äldre rapporter.

På de här sidorna samlar vi SVU-rapporter från 2008 och framåt. De är indelade efter ämesområden och kan laddas ner direkt via länk när de är tillgängliga för allmänheten. Du hittar även rapporterna i vår webbshop och rapportdatabas.

Snart bara digitala SVU-rapporter – passa på att fynda tryckt version

Svenskt Vatten kommer i framtiden inte att tillhandahålla tryckta SVU-rapporter, men det finns fortfarande äldre SVU-rapporter i lager som nu går att beställa utan kostnad.
Tryckta SVU-rapporter beställs via Vattenbokhandeln

Senaste rapporterna

 • 2019-22, Kartläggning av certifieringskrav för betongrörFredrik Johansson och Johan Brunsten, Kretslopp och Vatten, Elisabeth Helsing och Ida Gabrielsson, Rise (20191125)
 • 2019-21, Återvunnet avloppsvatten för industriell användning och bevattning, Kerstin Hoyer, VA SYD (20191120)
 • 2019-20, Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten, Thomas Larm, StormTac AB och Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet (20191119)
 • 2019-19, Framtidens certifiering av plastprodukter för VA – förundersökningLove Pallon, Jonas Engblom – RISE Research Institutes of Sweden, Carl-Johan Högberg – Swerea KIMAB AB, Kenth Olsson – Stockholm Vatten och Avfall (20191001)
 • 2019-18, Planering och genomförande av VA-investeringar - en branschövergripande analysMattias Haraldsson, Ekonomihögskolan i Lund (20191001)
 • 2019-17, Vattenförluster från ledningsnätet – beräkningsverktyg för en hållbar nivåAnnika Malm, Linnéa Axell, RISE Research Institutes of Sweden, Gilbert Svensson, Vattenforum, Jon Røstum, Powel AS (20190905)
 • 2019-16Reparationsmetoder för betongkonstruktioner i vattenverkMikael Jacobsson, Åsa Laurell Lyne och Alexander Herlin (20190904)
 • 2019-15Underhållsplanering för betongkonstruktioner i vattenverkMikael Jacobsson, Johan Yngvesson, Adam Persson, Gabriel Johansson och Alexander Herlin (20190904)
 • C_VA-kluster_Malardalen_2016-2018Slutrapport VA-kluster Mälardalen 2016-2018, Bengt Carlsson, Sara Nilsson, Magnus Arnell (20190903) 
 • 2019-14Instrumentera rätt på avloppsreningsverk, Sofia Lovisa Andersson, Linda Åmand, Oscar Samuelsson, Sara Nilsson, IVL Svenska Miljöinstitutet (20190903)
 • 2019-13Individers uppfattning om risker med dricksvattnet, Elin Montelius, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet (20190903)
 • 2019-12VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till driftSweco Environment AB, Ramboll Sweden AB, WSP Sverige AB (20190806)
 • C_Projekthandboken_VA, En praktisk handbok för projektledning av VA-projektHelena Mårtensson (20190814).

Förhandvisning för medlemmar

Under förhandsvisningen får medlemmar en länk som skickas ut i e-post. C-rapporter blir tillgängliga direkt för allmänheten. Medlemmar kan anmäla sig till utskick på den här sidan

Rapportdatabas

Letar du efter en rapport som är äldre än 2008 ska du söka i vår rapportdatabas. Sammanfattning finns för alla utgivna rapporter. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer. För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till vår webbshop för beställning.