Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter (SVU)

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter (SVU) har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla på vår webbplats, i vår webbshop eller via rapportdatabasen som även samlar äldre rapporter.

På de här sidorna samlar vi SVU-rapporter från 2008 och framåt. De är indelade efter ämesområden och kan laddas ner direkt via länk när de är tillgängliga för allmänheten. Du hittar även rapporterna i vår webbshop och rapportdatabas.

Snart bara digitala SVU-rapporter – passa på att fynda tryckt version

Svenskt Vatten kommer i framtiden inte att tillhandahålla tryckta SVU-rapporter, men det finns fortfarande äldre SVU-rapporter i lager som nu går att beställa utan kostnad.
Tryckta SVU-rapporter beställs via Vattenbokhandeln

Senaste rapporterna

 • 2020-03, Processmodellering av avloppsreningsverk. Kunskapsspridning om ett kraftfullt verktyg för drift och design, Christoffer Wärff, Marcus Ahlström, Magnus Arnell, RISE (2020-03-23)
 • 2020-02, Biofilmens funktion och korrelation med dricksvattnets kvalitet, Caroline Schleich, Sandy Chan, Kristjan Pullerits, Moshe Habagil, Jennie Lindgren, Catherine J. Paul, Alexander Keucken och Peter Rådström (2020-03-19)
 • 2020-01, Simulerade effekter av trög avvattning, Mathias von Scherling RISE, Gilbert Svensson Vattenforum, Helene Sörelius RISE (2020-03-18)
 • C_Intermittent högflödesrening för bräddvatten, Erik Levlin, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Avdelningen för Vatten och miljöteknik (2020-02-14)
 • 2019-24Rening av dagvatten i flytande våtmark – val av växterMaria Greger och Maria Schück, Stockholms Universitet (2019-12-20)
 • C_Fosfor, kväve, kalium och svavel – tillgång, sårbarhet och återvinning från avlopp, Håkan Jönsson Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för energi och teknik (20191219)
 • 2019-23Effektiv luftning - Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk, Simon Bengtsson (Promiko), Dan Fujii (Stockholm Vatten och Avfall), Magnus Arnell (RISE Research Institutes of Sweden), Sofia Andersson (IVL Svenska Miljöinstitutet), Bengt Carlsson (Uppsala universitet), Henrik Held (Varim), David Gustavsson (Sweden Water Research/VA SYD) (2019-12-17)
 • 2019-22Kartläggning av certifieringskrav för betongrörFredrik Johansson och Johan Brunsten, Kretslopp och Vatten, Elisabeth Helsing och Ida Gabrielsson, Rise (2019-11-25)
 • 2019-21Återvunnet avloppsvatten för industriell användning och bevattning, Kerstin Hoyer, VA SYD (2019-11-20)
 • 2019-20Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten, Thomas Larm, StormTac AB och Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet (2019-11-19)
 • 2019-19, Framtidens certifiering av plastprodukter för VA – förundersökningLove Pallon, Jonas Engblom – RISE Research Institutes of Sweden, Carl-Johan Högberg – Swerea KIMAB AB, Kenth Olsson – Stockholm Vatten och Avfall (2019-10-01)
 • 2019-18, Planering och genomförande av VA-investeringar - en branschövergripande analysMattias Haraldsson, Ekonomihögskolan i Lund (2019-10-01)
 • 2019-17, Vattenförluster från ledningsnätet – beräkningsverktyg för en hållbar nivåAnnika Malm, Linnéa Axell, RISE Research Institutes of Sweden, Gilbert Svensson, Vattenforum, Jon Røstum, Powel AS (2019-09-05)
 • 2019-16Reparationsmetoder för betongkonstruktioner i vattenverkMikael Jacobsson, Åsa Laurell Lyne och Alexander Herlin (2019-09-04).

Förhandvisning för medlemmar

Under förhandsvisningen får medlemmar en länk som skickas ut i e-post. C-rapporter blir tillgängliga direkt för allmänheten. Medlemmar kan anmäla sig till utskick på den här sidan

Rapportdatabas

Letar du efter en rapport som är äldre än 2008 ska du söka i vår rapportdatabas. Sammanfattning finns för alla utgivna rapporter. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer. För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till vår webbshop för beställning.