Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla på vår webbplats, i vår webbshop eller via rapportdatabasen som även samlar äldre rapporter.

På de här sidorna samlar vi SVU-rapporter från 2008 och framåt. De är indelade efter ämesområden och kan laddas ner direkt via länk när de är tillgängliga för allmänheten. Du hittar även rapporterna i vår webbshop och rapportdatabas.

Snart bara digitala SVU-rapporter – passa på att fynda tryckt version

Svenskt Vatten kommer i framtiden inte att tillhandahålla tryckta SVU-rapporter, men det finns fortfarande äldre SVU-rapporter i lager som nu går att beställa utan kostnad.
Tryckta SVU-rapporter beställs via Vattenbokhandeln

Senaste rapporterna

 • C_Verksamhetsberattelse-VA-kluster-Malardalen2018Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2018, (20190612) 
 • C_VerksamhetsberattelseDagNat2018, Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2018, (20190605)
 • C_VA-teknikSodraSlutrapportFASIIISlutrapport Fas III VA-Teknik Södra 2015-2018, Ann Mattsson, Britt-Marie Wilén, Hans Bertil Wittgren, Henrik Aspegren, Karin Jönsson, Marinette Hagman, Michael Cimbritz (20190520)
 • C_Egenkontroll-metanemissioner, Egenkontroll metanemissioner, Magnus Andreas Holmgren, Johan Yngvesson, Staffan Carlsson, Daniel Bäckström RISE (20190520)
 • 2019-09, Inskränkning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning, Karin Carlsson och Anders Rydberg, WSP (20190503)
 • 2019-08, Livslängdsbedömning av rörtätningar av termoplastisk elastomer, Jan Henrik Sällström, Anders Höije, RISE Pipe Centre (20190430).
 • 2019-07, Framtidens smarta VA-ledningsnät – lägesrapport, Annika Malm, Helena Mårtensson och Katrin Persson, RISE Research Institutes of Sweden (20190410).
 • 2019-06Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar? Robert Jonsson, Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, Anna Thomasson, Lunds universitet, Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (20190312). 
 • 2019-05Fem avloppsreningsverk med MBR-process och strikta utsläppskrav - rapport från en studieresa till USA, Klara Westling, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Sofia Andersson, Stockholm Vatten och Avfall AB (20190306).
 • 2019-04Samverkan vid krishantering – hur arbetar svenska kommuner?Anna Thomasson, Lunds universitet, Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (20190226)
 • 2019-03Väderradarteknik inom VA-området – test av metodikNicholas South, Lisa Olsson, Henrik Aspegren och Anna Marmbrandt, VA SYD, Hossein Hashemi, Rolf Larsson, Ronny Berndtsson, Seyyed Hasan Hosseini, Rajib Das och Andreas Persson, Lunds tekniska högskola/Lunds Universitet och Jonas Olsson, SMHI (20190220).
 • 2019-02Kunskapssammanställning – DagvattenkvalitetMaria Viklander, Heléne Österlund, Alexandra Müller, Jiri Marsalek och Matthias Borris, Luleå tekniska universitet (20190128).
 • 2019-01Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar, Ellen Edefell, Lunds Tekniska Högskola, Regine Ullman, Kalmar Vatten AB, Elina Bengtsson, Kalmar Vatten AB (20190128).
 • 2018-15Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet – en utvärderingPer Jonsson, David Lindgren, FOI–Totalförsvarets forskningsinstitut, Malin Asplund, Helena Stavklint, Malin Magounakis, Tekniska verken i Linköping AB, Saeed Mokhlesi, Thomas Pettersson, DRICKS/Chalmers, Mats Eriksson, Fredrik Winquist, Linköpings Universitet, Christian Jonasson, Dag Ilver, Acreo Swedish ICT, Niklas Strömbeck, Luode Consulting Oy Sweden (20181219).

Förhandvisning för medlemmar

Under förhandsvisningen får medlemmar en länk som skickas ut i e-post. C-rapporter blir tillgängliga direkt för allmänheten. Anmäl dig här till SVUs sändlista.

Rapportdatabas

Letar du efter en rapport som är äldre än 2008 ska du söka i vår rapportdatabas. Sammanfattning finns för alla utgivna rapporter. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer. För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till vår webbshop för beställning.