Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter (SVU)

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter (SVU) har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla på vår webbplats, i vår webbshop eller via rapportdatabasen som även samlar äldre rapporter.

På de här sidorna samlar vi SVU-rapporter från 2008 och framåt. De är indelade efter ämesområden och kan laddas ner direkt via länk när de är tillgängliga för allmänheten. Du hittar även rapporterna i vår webbshop och rapportdatabas.

Snart bara digitala SVU-rapporter – passa på att fynda tryckt version

Svenskt Vatten kommer i framtiden inte att tillhandahålla tryckta SVU-rapporter, men det finns fortfarande äldre SVU-rapporter i lager som nu går att beställa utan kostnad.
Tryckta SVU-rapporter beställs via Vattenbokhandeln

Senaste rapporterna

 • 2019-17, Vattenförluster från ledningsnätet – beräkningsverktyg för en hållbar nivåAnnika Malm, Linnéa Axell, RISE Research Institutes of Sweden, Gilbert Svensson, Vattenforum, Jon Røstum, Powel AS (20190905)
 • 2019-16, Reparationsmetoder för betongkonstruktioner i vattenverkMikael Jacobsson, Åsa Laurell Lyne och Alexander Herlin (20190904)
 • 2019-15, Underhållsplanering för betongkonstruktioner i vattenverkMikael Jacobsson, Johan Yngvesson, Adam Persson, Gabriel Johansson och Alexander Herlin (20190904)
 • C_VA-kluster_Malardalen_2016-2018Slutrapport VA-kluster Mälardalen 2016-2018, Bengt Carlsson, Sara Nilsson, Magnus Arnell (20190903) 
 • 2019-14, Instrumentera rätt på avloppsreningsverk, Sofia Lovisa Andersson, Linda Åmand, Oscar Samuelsson, Sara Nilsson, IVL Svenska Miljöinstitutet (20190903)
 • 2019-13, Individers uppfattning om risker med dricksvattnet, Elin Montelius, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet (20190903)
 • 2019-12, VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till driftSweco Environment AB, Ramboll Sweden AB, WSP Sverige AB (20190806)
 • C_Projekthandboken_VA, En praktisk handbok för projektledning av VA-projektHelena Mårtensson (20190814)
 • 2019-11, Projektledning av VA-projekt, Helena Mårtensson, RISE Research Institutes of Sweden AB, Anna Andersson, Skellefteå kommun, Erland Johansson, Skellefteå kommun, Anders Ericsson, Ängelholms kommun, Anna Hamrin, Ramboll Sverige AB, Anders Kronfelt, Ängelholms kommun, Jimmy Lubera, NSVA AB, Zebastian Malmsten, Skanska Sverige AB, Fredrik Nilsson, NSVA AB, Henrik Nilsson, Ängelholms kommun,Tomas Persson, NCC Sverige AB, Måns Troedsson, Envidan AB (20190625)
 • 2019-10, Rapportering till VA-databaser vid driftstörningar − med förslag till kodlista, Mathias von Scherling, Annika Malm, Helene Sörelius RISE (20190624)
 • C_Verksamhetsberattelse-VA-kluster-Malardalen2018Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2018, (20190612) 
 • C_VerksamhetsberattelseDagNat2018, Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2018, (20190605)
 • C_VA-teknikSodraSlutrapportFASIIISlutrapport Fas III VA-Teknik Södra 2015-2018, Ann Mattsson, Britt-Marie Wilén, Hans Bertil Wittgren, Henrik Aspegren, Karin Jönsson, Marinette Hagman, Michael Cimbritz (20190520)
 • C_Egenkontroll-metanemissioner, Egenkontroll metanemissioner, Magnus Andreas Holmgren, Johan Yngvesson, Staffan Carlsson, Daniel Bäckström RISE (20190520)
 • 2019-09Inskränkning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning, Karin Carlsson och Anders Rydberg, WSP (20190503)
 • 2019-08Livslängdsbedömning av rörtätningar av termoplastisk elastomer, Jan Henrik Sällström, Anders Höije, RISE Pipe Centre (20190430).
 • 2019-07Framtidens smarta VA-ledningsnät – lägesrapport, Annika Malm, Helena Mårtensson och Katrin Persson, RISE Research Institutes of Sweden (20190410).
 • 2019-06Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar? Robert Jonsson, Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, Anna Thomasson, Lunds universitet, Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (20190312). 
 • 2019-05Fem avloppsreningsverk med MBR-process och strikta utsläppskrav - rapport från en studieresa till USA, Klara Westling, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Sofia Andersson, Stockholm Vatten och Avfall AB (20190306).

Förhandvisning för medlemmar

Under förhandsvisningen får medlemmar en länk som skickas ut i e-post. C-rapporter blir tillgängliga direkt för allmänheten. Anmäl dig här till SVUs sändlista.

Rapportdatabas

Letar du efter en rapport som är äldre än 2008 ska du söka i vår rapportdatabas. Sammanfattning finns för alla utgivna rapporter. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer. För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till vår webbshop för beställning.