Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter (SVU)

Svenskt Vatten Utvecklings rapporter (SVU) har tre månaders exklusiv förhandsvisning för medlemmar. Därefter finns rapporterna tillgängliga för alla på vår webbplats, i vår webbshop eller via rapportdatabasen som även samlar äldre rapporter.

På de här sidorna samlar vi SVU-rapporter från 2008 och framåt. De är indelade efter ämesområden och kan laddas ner direkt via länk när de är tillgängliga för allmänheten. Du hittar även rapporterna i vår webbshop och rapportdatabas.

Senaste rapporterna

 • 2020-13, Tillskottsvatten i avloppssystem – nya tankar om nyckeltal, Ingemar Clementson, Emelie Alenius och Lars-Göran Gustafsson, DHI Sverige (2020-08-31).
 • C_Läkemedel och hormoner i avloppsslam under lagring, kompostering och ammoniakbehandling, Håkan Jönsson, Sahar Dalahmeh, Gunnar Thorsén (2020-08-31).
 • C_Verksamhetsberättelse DRICKS 2019Projektprogram för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige – från råvatten till tappkran (2020-08-28). 
 • C_VA-Teknik Södra Årsrapport 2019Stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom avancerad avloppsvattenhantering var även under 2019 ledord för klustret (2020-08-28). 
 • 2020-12, Vilka nyttor kan blå-grön infrastruktur bidra med? Ekonomisk bedömning av en fallstudie i Luleå med verktygen B£ST och TEEBGodecke Blecken, Frieder Hamann, Richard M. Ashley, Maria Viklander (2020-08-04)
 • 2020-11, Slamspridning och antibiotikaresistens. Utvärdering av risker kopplade till långvarig slamspridning på åkermarkC Rutgersson, S Ebmeyer, S.B Lassen, A Karkman, J Fick, E Kristiansson, K.K Brandt, C-F Flach, D.G.J Larsson (2020-08-04)
 • C_Läkemedel, PFAS och mikroplaster i avloppLäkemedel, PFAS och mikroplaster i avlopp – kunskapssammanställningar om provtagning, förekomst, effekter och uppströmsåtgärder (2020-08-03)
 • C_Verksamhetsberättelse Dag&Nät-2019Dag&Nät ingår i SVU:s satsning på forskningsprogram och är ett kompetensnätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet som initierar och genomför behovsbaserad forskning och utveckling inom områdena dagvattenkvalitet, dagvattensystem och ledningsnät. Denna rapport ger en överblick över Dag&Näts verksamhet år 2019 (2020-08-03)
 • 2020-10, Innovativ teknik för mätning av växthusgaser från avloppsreningsverk, Sören Nilsson Påledal, Robert Sehlén och Camilla Johansson, Tekniska verken i Linköping AB, Magnus Gålfalk, Linköpings universitet, Johan Yngvesson, RISE (2020-06-23)
 • 2020-09, Markbaserade avloppsanläggningar för över 50 personekvivalenter. Råd för anläggning, skötsel och utsläppskontroll, Elin Ulinder, RISE, och Maja Englund, VA-guiden (2020-06-23)
 • 2020-08, Kartläggning av mikroplaster – till, inom och från avloppsreningsverk, Susanne Tumlin, Gryaab, och Cecilia Bertholds, Käppalaförbundet (2020-06-12)
 • 2020-07Dimensioneringstal för vattenförbrukning, Hans Hammarlund, Krister Törneke, Linnéa Siegwan; Tyréns AB (2020-06-12)
 • 2020-06Typgodkännande av material i kontakt med dricksvatten – hygieniska egenskaper, Mylène Trublet, Dinko Lukes, RISE KIMAB (2020-05-29)
 • C_Benchmark Simulation Model for Integrated Urban Wastewater Systems, Ramesh Saagi, IEA, Lund University, Sweden (2020-05-26). 
  Various sections involved in the collection, transport, treatment and discharge of sewage and stormwater together comprise the urban wastewater system (UWS).
 • 2020-05, Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning, Lars Rosén, Chalmers, Andreas Lindhe, Chalmers, Viktor Bergion, Chalmers, Ekaterina Sokolova, Chalmers, Mia Bondelind, Chalmers, Annika Malm, RISE, Thomas Pettersson, Chalmers, Nashita Moona, Chalmers, Kathleen Murphy, Chalmers, Victor Vinas, Chalmers, Lars-Ove Lång, SGU, Kaisa Sörén, SVA, Åsa Sjöling, KI (2020-05-08)
 • 2020-04Membran för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställningAngelica Lidén, Lunds universitet (2020-05-06)
 • 2020-03, Processmodellering av avloppsreningsverk. Kunskapsspridning om ett kraftfullt verktyg för drift och design, Christoffer Wärff, Marcus Ahlström, Magnus Arnell, RISE (2020-03-23)
 • 2020-02Biofilmens funktion och korrelation med dricksvattnets kvalitet, Caroline Schleich, Sandy Chan, Kristjan Pullerits, Moshe Habagil, Jennie Lindgren, Catherine J. Paul, Alexander Keucken och Peter Rådström (2020-03-19)
 • 2020-01Simulerade effekter av trög avvattning, Mathias von Scherling RISE, Gilbert Svensson Vattenforum, Helene Sörelius RISE (2020-03-18).

Förhandvisning för medlemmar

Under förhandsvisningen får medlemmar en länk som skickas ut i e-post. C-rapporter blir tillgängliga direkt för allmänheten. Medlemmar kan anmäla sig till utskick på den här sidan

Rapportdatabas

Letar du efter en rapport som är äldre än 2008 ska du söka i vår rapportdatabas. Sammanfattning finns för alla utgivna rapporter. Rapporterna finns nedladdningsbara och utskrivbara i sin helhet i form av pdf-filer. För de rapporter som finns till försäljning i tryckt form finns en knapp direkt till vår webbshop för beställning.