Hoppa till huvudinnehåll

Två nya publikationer på gång om dricksvatten

De två remisserna presenterades på en turné på 6 platser under sommaren och hösten 2019. Remisstiden gick ut 1 oktober 2019. Nu pågår inarbetning av inkomna synpunkter från remissen. Vår bedömning är att dessa kommer att publiceras under hösten 2020.

 
Foto: Norrvatten/Tomas Henriksson

P114 Distribution av dricksvatten som ersätter både VAV P83 Allmänna vattenledningsnät från 2001 och VAV P76 Vatten till brandsläckning – Anordnande av allmänna vattenledningsnät med hänsyn till släckvattenförsörjning och vattenomsättning, utgiven 1997.

P115 Vattenledningar och reservoarer som ersätter VAV P77, Vattenledningar och reservoarer – spolning, rensning och desinfektion, utgiven 1995.