Hoppa till huvudinnehåll

Remisser till två nya publikationer

P114: Distribution av dricksvatten – Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna vattenledningsnät. P115: Vattenledningar och reservoarer – Spolning, rensning och rengöring.

 
Foto: Norrvatten/Tomas Henriksson

P114 Distribution av dricksvatten som ersätter både VAV P83 Allmänna vattenledningsnät från 2001 och VAV P76 Vatten till brandsläckning – Anordnande av allmänna vattenledningsnät med hänsyn till släckvattenförsörjning och vattenomsättning, utgiven 1997.

P115 Vattenledningar och reservoarer som ersätter VAV P77, Vattenledningar och reservoarer – spolning, rensning och desinfektion, utgiven 1995. 

De tre nuvarande publikationerna är ca två decennier gamla och mycket har hänt sedan dess. För att möta dagens och framtidens krav på både leveranssäkerhet och dricksvattenkvalitet behöver vi tillsammans diskutera hur vi ska utforma och utveckla vattenledningsnäten samt hur vi på säkraste sätt kan rengöra våra dricksvattenledningar och reservoarer. På första uppslaget i remisserna listas några frågor som vi gärna vill lyfta upp till diskussion.

Målgruppen för dessa seminarier är utredare och projektörer av allmänna vattenledningsnät, driftpersonal som arbetar med spolning, rensning och rengöring av dricksvattennät samt beställare av dessa tjänster, dvs berörda personer inom kommunala VA-organisationer, konsultfirmor och entreprenadföretag i VA-branschen. Vi vänder oss även till berörda myndigheter och branschföreningar.

P114 och P115 kommer att presenteras och diskuteras på en remissturné på följande platser:

Remisstiden slutar tisdag 1 oktober 2019

Remissynpunkter och frågor om remissversionen kan mailas till: remissvar-p114@svensktvatten.se respektive remissvar-p115@svensktvatten.se eller skickas till: Remissvar P114 respektive Remissvar P115, Svenskt Vatten, Box 14057, 167 14 BROMMA.

Vi ser fram emot spännande diskussioner kring två av Svenskt Vattens publikationer om vårt viktigaste livsmedel!