Hoppa till huvudinnehåll

P117: UV-ljus vid vattenverk. Råd och riktlinjer

Den första utgåvan av Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk skrevs 2009 och var delvis baserad på Norsk Vann rapport 164/2008 ” Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann”.

Denna publikation är en uppdatering/revidering av den tidigare utgåvan och är delvis är baserad på en ny Norsk Vann rapport: 240/2018 ”UV-desinfeksjon av drikkevann: En suppleringsrapport til UV-veiledningen av 2008”. Uppdateringen föranleddes dels av att den nya norska rapporten kommit, dels av att 10 år gått och det tillkommit nya fakta, nya erfarenheter, teknisk utveckling och vissa modifieringar av standarder. Publikationen är författad av Ulf Eriksson, SVOA. 

Ladda ner remissversionen här.

Svenskt Vatten bjuder in till två kostnadsfria seminarier där publikationen presenteras och drifterfarenheter utbyts.

  • Den 10 mars hos Tekniska verken i Linköping
  • Den 17 mars hos MittSverige Vatten & Avfall i Sundsvall

Publikationerna kan laddas ned via den här webbsidan under remisstiden. Remisstiden avslutas den 1 april 2020.

Remissynpunkter och frågor om remissversionen mailas till: birger.wallsten@svensktvatten.se