SVU-rapport 2017-08 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2017-08

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2017-08 
Tyngd
: 0,7 Mb
Publicerad: 20170427
Totalt antal sidor: 22 s.
Område: Dricksvatten och hälsa

Titel: Enzym i dricksvatten som indikator på bakteriell belastning
Författare: Ragnar Rylander, BioFact Miljömedicinska Forskningscentrum. Lerum. Redaktionell bearbetning av rapporten av Birgitta Johansson, Primula Ordval

Sökord: Bakteriemassa, bakteriekontroll, bakterieenzym, endotoxin, β-glukan, dricksvatten, vattenverk, vattentorn. ledningsnät
Keywords:
Bacterial mass, bacteriological control, bacterial enzyme, endotoxin, β-glucan, drinking water, waterworks, water tower, distribution network

Sammandrag: Traditionell bakterieodling är tidskrävande. Målsättningen med projektet var att undersöka om en teknik för att bestämma bakteriemassa med ett enzym skulle kunna komplettera den vanliga bakteriologiska kontrollen av dricksvatten. Resultaten indikerar att den undersökta metoden kan komplettera bakterieodling när det behövs snabbare svar.

Sammanfattning: Traditionella bakteriologiska analysmetoder med odling av bakterier är tidskrävande. Målsättningen med projektet var att undersöka om en teknik för att bestämma bakteriemassa med ett enzym skulle kunna komplettera den vanliga bakteriologiska kontrollen av dricksvatten. Prov på råvatten och utgående vatten från vattenverket samt vatten mellan olika processteg i vattenverk samlades in, och mängden bakteriemassa undersöktes genom bestämning av mängden hydrolas med hjälp av en fluorescensteknik. Analystekniken ger resultat efter cirka en timme och värdena är reproducerbara. Resultaten indikerar att den undersökta metoden kan komplettera traditionell bakterieologisk kontroll när det finns behov av snabbare svarstider.

Tipsrapportlista