SVU-rapport 2020-04 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2020-04

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagspartner och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2020-04
Tyngd
: 3 MB
Publicerad: 2020-05-06
Totalt antal sidor: 76
Område: Dricksvatten & hälsa

Titel: Membran för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställning
Författare: Angelica Lidén, Lunds universitet

SökordUltrafilter, nanofilter, omvänd osmos, vattenverk
KeywordsUltrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, drinking water treatment

SammandragRapporten sammanställer kunskap om membranfiltrering för dricksvattenproduktion. Den ska hjälpa dricksvattenproducenterna att förstå hur membranfiltrering fungerar och när det är lämpligt att använda olika filtertyper: mikrofilter, ultrafilter, nanofilter och omvänd osmos. Rapporten är också en nulägesbeskrivning av membranbaserade anläggningar i drift, dels större svenska anläggningar, dels några intressanta exempel från andra länder.

Sammanfattning: Rapporten sammanställer kunskap om membranfiltrering för dricksvattenproduktion. Den ska hjälpa dricksvattenproducenterna att förstå hur membranfiltrering fungerar och när det är lämpligt att använda olika filtertyper: mikrofilter, ultrafilter, nanofilter och omvänd osmos. Rapporten är också en nulägesbeskrivning av membranbaserade anläggningar i drift, dels större svenska anläggningar, dels några intressanta exempel från andra länder. Intresset för membranbaserade dricksvattenprocesser har ökat kraftigt de senaste åren. Det beror dels på att medvetenheten har ökat om behovet av bra barriärer mot mikroorganismer, dels på att nya produktionsmetoder har gjort membran till ett ekonomiskt rimligt alternativ. Membran kan användas för att lösa de allra flesta kvalitetsproblem inom dricksvattenberedning. Allt fler leverantörer vill ta del av marknaden, och det utvecklas alternativ som är lämpliga för nästan alla typer av vattenprocesser.

Beroende på behov och vilket råvatten som finns tillgängligt kan membran användas på flera olika sätt. Vissa lösningar är relativt lätta att styra och bevaka, medan andra kräver mer av driftpersonalen. För att hantera den stora bredden är rapporten indelad utifrån membranens täthet. De minst täta membranen, mikrofilter (MF), har porer som är större än 0,1 µm och fungerar ungefär som traditionella silar. Mikrofilter behandlas bara kortfattat i rapporten eftersom de har använts länge inom dricksvattenberedning. Nästa täthet är ultrafilter (UF) som har membran med porstorlek från cirka 1 nm till 100 nm. UF beskrivs i ett eget kapitel. Tätare membran, nanofilter (NF) och omvänd-osmosfilter (RO), definieras utifrån hur mycket salter som reduceras. NF och RO har flera likheter och beskrivs därför i ett gemensamt kapitel.

Rapporten går igenom vilka membran som finns på marknaden från många olika leverantörer. Den som intresserar sig för membran i sin processlösning kommer troligen att möta motstridiga teorier och ”sanningar” som cirkulerar inom branschen. Vissa sanningar är baserade på många års erfarenhet och kan ha bekräftats av drifterfarenheter och forskning. Andra kan vara felaktiga eftersom marknaden har genomgått en relativt snabb utveckling det senaste decenniet. Sanningar varierar också mellan olika leverantörer. Det kan vara bra att prata med flera olika leverantörer och producenter, och med dricksvattenproducenter som har erfarenhet av membranprocesser. Alla situationer är unika, och det krävs alltid pilotstudier för att bygga en väl fungerande membranprocess. Det gäller både för att avgöra vilken typ av process som är intressant, och för att bestämma och optimera olika driftparametrar.

Rapporten är till stor del baserad på en litteraturstudie som har kompletterats med lärdomar från det tidigare SVU-projektet GenoMembran (SVU-rapport 2015-20). När det gäller ultrafilter ges exempel från Sverige och Skottland. För nanofilter och omvänd osmos presenteras exempel från bland annat Sverige, Skottland, Singapore och Namibia.