SVU-rapport 2019-07 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2019-07

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagspartner och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2019-07
Tyngd
: 0,7 MB
Publicerad: 2019-04-10
Totalt antal sidor: 52
Område: Rörnät & klimat

Titel: Framtidens smarta VA-ledningsnät – lägesrapport
FörfattareAnnika Malm, Helena Mårtensson och Katrin Persson, RISE Research Institutes of Sweden.

SökordVA-ledningsnät, digitalisering, smarta nät
KeywordsWater and wastewater pipe networks, digitalisation, smart technology

SammandragDigital teknik ökar VA-sektorns möjligheter att optimera driften i realtid och ta mer välgrundade beslut kring förnyelse och underhåll av ledningsnäten. Det finns i stort sett inga begränsningar i hur mycket vi kan mäta och analysera, men det kostar pengar och tar tid. Vilka mätdata och analyser ger mest användbar information? Rapporten ger en lägesrapport över de möjligheter och hinder som finns för att ny teknik ska bli användbar i VA-ledningsnäten.

Sammanfattning: Digital teknik ökar VA-sektorns möjligheter att optimera driften i realtid och ta mer välgrundade beslut kring förnyelse och underhåll av ledningsnäten. Det finns i stort sett inga begränsningar i hur mycket vi kan mäta och analysera, men det kostar pengar och tar tid. Vilka mätdata och analyser ger mest användbar information? Rapporten ger en lägesrapport över de möjligheter och hinder som finns för att ny teknik ska bli användbar i VA-ledningsnäten.

Under det senaste decenniet har digitalisering varit en växande trend i världen när det gäller att skapa smarta ledningsnät med syfte att reducera vattenförluster och kostnader för drift och underhåll. Det här kan ske genom smart tryckstyrning, optimerad drift baserat på smarta algoritmer och installation av tryck- och flödessensorer i hela ledningsnätet. Smart mätteknik kan spela en viktig roll när det gäller att mäta vattenanvändningen i realtid, förvalta anläggningen, övervaka vattenkvaliteten och identifiera läckor. Samtidigt blir konsumenterna mer medvetna om sin vattenanvändning. Automatisk styrning och övervakning kan dessutom frigöra tid för personalen. VA-sektorn i Sverige är digitaliserad i mindre omfattning än övriga industribranscher. Mätning sker främst i anläggningar som vattenverk, tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer och avloppsreningsverk. Ledningsnätet är den minst uppkopplade och övervakade delen av VA-anläggningen. På vattenledningsnätet mäts i vissa fall flöde i nedgrävda mätarbrunnar eller med flödesmätare direkt på ledningen. På avloppsledningsnätet mäts relativt lite i Sverige. De data som mäts kan också utnyttjas och analyseras i långt större omfattning än vad som sker i dag.

För det svenska vattenledningsnätet börjar digitaliseringens fördelar bli tydliga. Möjligheten att lokalisera läckage ökar, och smarta vattenmätare i hushållen ger både ökat kundvärde och mer data till VA-verksamheten. Med tryckmätning kan man få indikationer på att något har hänt och vara bättre förberedd för att bedöma om det finns risk för störning i vattenkvaliteten. För avloppsledningsnätet ger mätningar stora möjligheter att söka effektivare efter tillskottsvatten och få kontroll över flöden i systemet. Smarta mätare som kan larma vid rätt tillfälle skulle underlätta driften och minska risken för utsläpp i miljön.

Det krävs tillit och kunskap för att införa ny teknik. Projektet har genomförts av forskningsinstitutet RISE som har arrangerat tre workshoppar med VA-organisationer och teknikleverantörer. De VA-verksamheter som deltagit har personal med nyfikenhet och vilja, egenskaper som krävs för att införa den nya tekniken. Digitaliseringen ökar, men det är långt kvar till att den blir en del av VA-sektorns vardag. För att öka användningen av tekniken behövs både strategisk och teknisk kompetens, men också goda exempel och organisationer som är redo att peka ut riktningen och förändra sitt arbetssätt.