SVU-rapport 2019-03 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2019-03

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagspartner och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2019-03
Tyngd
: 8,4 MB
Publicerad: 2019-02-20
Totalt antal sidor: 78
Område: Dricksvatten & hälsa

Titel: Väderradarteknik inom VA-området – test av metodik
Författare: Nicholas South, Lisa Olsson, Henrik Aspegren och Anna Marmbrandt, VA SYD, Hossein Hashemi, Rolf Larsson, Ronny Berndtsson, Seyyed Hasan Hosseini, Rajib Das och Andreas Persson, Lunds tekniska högskola/Lunds Universitet och Jonas Olsson, SMHI. 

Sökord: X-band väderradar, väderstyrning, varningssystem, nederbördsmätning, C-band väderradar, bräddmätning, flödesmätning

Keywords: X-band weather radar, weather based control, warning systems, rain gauge measurements, C-band weather radar, sewage overflow measurements and flow measurements

Sammandrag: Under sommaren 2018 gjordes försök med X-bandsteknik på Dalby vattentorn i Lunds kommun – ett pilotprojekt som är det svenska startskottet för användning av väderradar inom VA-området. Rapporten redovisar en litteraturstudie av tekniken. Den jämför uppmätta regndata mellan radaranläggningen och stationära regnmätare, gör en analys av flödes- och bräddmätning i avloppssystem vid några regntillfällen, och ger förslag på praktiska tillämpningar av X-bandstekniken

Sammanfattning

Under sommaren 2018 gjordes försök med X-bandsteknik på Dalby vattentorn i Lunds kommun – ett pilotprojekt som är det svenska startskottet för användning av väderradar inom VA-området. Rapporten redovisar en litteraturstudie av tekniken. Den jämför uppmätta regndata mellan radaranläggningen och stationära regnmätare, gör en analys av flödes- och bräddmätning i avloppssystem vid några regntillfällen, och ger förslag på praktiska tillämpningar av X-bandstekniken.

Förändrat klimat med intensivare regn ger problem i form av översvämningar och bräddningar. Regn behöver mätas bättre. Den traditionella regnmätaren är en ganska noggrann metod för att mäta nederbörd i en punkt. Fördelen med radar är att den kan samla väderdata från ett stort område och använda data i realtid.

Testperioden från juli till september 2018 visade att en X-bandsradar kan vara till stor nytta för en VA-organisation och bland annat ge möjligheter till varningssystem och väderstyrning av avloppssystemet. Den kan också förbättra indata till hydrauliska modeller och täcka upp där det inte finns regnmätare. X-bandstekniken har högre upplösning i både tid och rum än radar med C-band som används i dag av SMHI. Därför är X-band lämpad för användning i städer för att modellera dagvattensystem och för att utveckla varningssystem när det gäller urbana översvämningar. I en framtida permanent väderradaranläggning hos VA SYD ska radarn kombineras med fasta regnmätare.

Projektet gav resultat från fyra regntillfällen under augusti månad 2018. Framför allt var regnet i Trelleborg den 11 augusti intressant då de lokala regnmätarna visade stora variationer som kunde bekräftas och åskådliggöras av väderradarn. Däremot var det skillnad på den uppmätta nederbördsvolymen från radarn jämfört med regnmätarna, där radarn konsekvent visade för mycket uppmätt nederbörd. Det belyser vikten av att både undersöka regnmätarnas noggrannhet och att kalibrera radarn mot stationära regnmätare i samband med fortsatta tester. Studien visade att radarn hos VA SYD kan ge i bästa fall 0,5−1 timmes förvarning om skyfall, men genom samarbete med väderradar i Danmark går det att upptäcka större nederbördsområden tidigare förutsatt att regnen kommer västerifrån.

Väderradarn på Dalby vattentorn kommer att mäta nederbörd regionalt i den sydvästra delen av Skåne från och med 2019 då en permanent anläggning är tänkt att installeras i Dalby. Väderradartekniken kommer i framtiden att bli en central del i ett varningssystem för VA-verksamheten och dess kunder.

VA SYD har genomfört pilotprojektet tillsammans med Lunds tekniska högskola (LTH), Lunds universitet, Sweden Water Research och SMHI. Studien har gjorts med hjälp av analys av bearbetade radardata från en dansk IT-leverantör, från VA SYD:s brädd-, flödes- och regnmätare samt från nederbördsmätare i Trelleborgs kommun. Radardata har analyserats i olika datorprogram av både LTH och IT-leverantören.