SVU-rapport 2016-17 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2016-17

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2016-17 
Tyngd
: 9,1 MB
Publicerad: 20161018
Totalt antal sidor: 48 s.
Område: Rörnät och klimat

Titel: Täthet hos flänsförband mellan stora polyetenrör och ventiler – experimentell och numerisk studie
Författare: Jan Henrik Sällström, Johan Sandström och Sven-Erik Sällberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Sökord: Flänsförband, polyetenrör, ventiler, täthet, beräkningar, experiment
Keywords:
Flange joints, polyethylene pipes, valves, water tightness, computations, experiments

Sammandrag: Flänsförband som förbinder plaströr till ventiler har analyserats. Fyra typer av packningar har använts. Åtdragningsnivån, som ger täthet, och relaxationen i förbandet har studerats experimentellt. Verifiering av täthet under 100 år har gjort numeriskt.

Sammanfattning: Flänsförband för fogar mellan stora polyetenrör (PE-rör) har ibland fått läckage efter en tids användning. Konsekvensen blir dyra åtgärder som efterdragning av skruvar eller byte av packningar hos rör som ligger nedlagda i mark eller sjöar. Ett problem är att det finns flera olika leverantörer av komponenter till förbanden, och monteringsanvisningarna stämmer inte alltid för den kombination av delar det handlar om. Leverantörer eller ingenjörer har ibland svårt att välja rätt produkter och monteringskrav. VA-organisationerna behöver bättre underlag för val av komponenter till flänsförband så att de förblir täta under ledningarnas tänkta livslängd på 100 år.

Projektet har undersökt tätheten hos flänsförband mellan polyetenrör och ventiler. Komponenter som används av kommunerna i dag har analyserats med experiment och numeriska modeller. Resultaten kan vara en byggsten för ett framtida kvalitetssäkrat rörnät. Man har provat tre olika utformningar av övergången mellan PE-röret och ventilen – två varianter av polyeten och en av stål. Man har också provat olika typer av packningar mellan de två flänsarna i förbandet, bland annat en profilerad gummipackning med stålkärna som visade sig vara den mest fördelaktiga packningen. Man har tagit hänsyn till hur komponenterna sätts samman enligt rekommendationer från leverantörerna. För de testade förbanden har man bestämt kvarvarande tätningstryck efter lång tid och säkerheten mot läckage med tillåtet driftstryck. Utifrån det har man sedan bedömt de testade förbandens långtidsfunktion.

I rapporten ges rekommendationer för upphandling och montering av flänsförband och tillhörande anvisningar. Till råden hör att smörja skruvarna, dra dem stegvis i en viss ordning och att efterdra dem. Projektet har utförts vid SP Pipe Centre i Göteborg och i samarbete med 4S ledningsnät, Mölndal Tekniska kontoret och Borås Energi och Miljö.

Flänsförband mellan det mörka polyetenröret till vänster och den blå ventilen. I förbandet ingår en ljus stålring och två flänsar där skruvarna sitter. Mellan flänsen på PE-röret och flänsen på ventilen finns en packning. Foto: Annika Malm

Bildtext: Flänsförband mellan det mörka polyetenröret till vänster och den blå ventilen. I förbandet ingår en ljus stålring och två flänsar där skruvarna sitter. Mellan flänsen på PE-röret och flänsen på ventilen finns en packning. Foto: Annika Malm 

Tipsrapportlista