Socialdemokraterna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att staten behöver skjuta till mer resurser för att kommunerna ska klara av en säker VA-försörjning?

 
Vi är medvetna om de behov som finns och följer utvecklingen. Propositionen ”Vägar till hållbara vattentjänster” innebär ett viktigt steg för att kommunens bedömning av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel.