Moderaterna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att staten behöver skjuta till mer resurser för att kommunerna ska klara av en säker VA-försörjning?

Stora delar av VA-systemet är gammalt och eftersatt. Investeringsbehoven är stora, och kommer att leda till ökade kapitalkostnader och en höjning av taxorna. Det riskerar att slå extra hårt i glesbygden där ledningsnäten är långa och konsumenterna som kan dela på kostnaderna är få. Moderaterna vill därför att det ska tillsättas en utredning som analyserar investeringsbehovet för Sveriges VA-system och föreslår kostnadseffektiva investeringar över en längre tidsperiod. När den är genomförd kan vi ta ställning till om staten ska skjuta till mer resurser.