Liberalerna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att staten behöver skjuta till mer resurser för att kommunerna ska klara av en säker VA-försörjning?

Vatten och avlopp är en kommunal angelägenhet och ska som grundregel finansieras av kommunerna. Den moderniseringen av VA-näten som behövs sammanfaller med nya krav på VA-näten till följd av att klimatet förändras.

Liberalerna har föreslagit (Motion till riksdagen 2021/22:4199) att det ska utredas hur detta ska finansieras och om det går att hitta former för att ta in privat kapital.

Med tanke på omfattningen av uppgiften kommunerna står inför har Liberalerna efterfrågat en nationell strategi för dricksvattenförsörjningen (Motion till riksdagen 2021/22:3982).