Kristdemokraterna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att staten behöver skjuta till mer resurser för att kommunerna ska klara av en säker VA-försörjning?

VA-nätet börjar bli gammalt och kommer behöva rustas upp betänkligt framöver. Det kan behövas statligt stöd till VA-sektorn för dessa renoveringar. För att säkerställa underhållet av VA-nätet måste det också finnas ekonomiska incitament för varför man inte bör låta bli. Vi vill därför införa en nationell leveransgaranti för vattenförsörjningen. Det är ett sätt att motivera kommuner att laga innan det går sönder. Det skulle öka fokus för och pressen på kommunerna att tillgodose invånarnas behov och genomföra de investeringar som behövs.