Centerpartiet (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att staten behöver skjuta till mer resurser för att kommunerna ska klara av en säker VA-försörjning?

Ja, men det är inte hela svaret. Det måste också bli lättare för huvudmännen att samverka, att fondera medel och att ta in privat kapital för att få klara investeringar och reinvesteringar. Utöver det ser vi att det behöver till särskilt statligt stöd till glesbefolkade kommuner. Vi vill genomföra en stor upprustning av den svenska VA-infrastrukturen för att ta igen investeringsskulden, men vi behöver också möta nya behov på grund av klimatförändringarna och omställningen till ett cirkulärt samhälle. Staten ska ta sitt ansvar, men framförallt också ge kommunerna bättre möjligheter att ta sin del för att säkra ett robust VA-nät.