Statliga pengar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Statliga pengar

Anser ni att staten behöver skjuta till mer resurser för att kommunerna ska klara av en säker VA-försörjning?

Svaren på den här frågan visar att många partier är medvetna om investeringsutmaningen. Det återfinns även konkreta förslag som är väl värda att beredas vidare. Något samlat åtgärdspaket finns dock inte, men några partier pekar på behovet av att ta fram ett sådant. Nationella politiken börjar också få upp ögonen för de stora lokala skillnaderna i VA-taxan och några förslag har fördelningspolitisk karaktär.

Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten