Socialdemokraterna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att till exempel svenska pensionsfonder ska kunna vara med och äga ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk?

 

Lagstiftningen är tydlig och bygger på självkostnadsprincipen. Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Pensionsfondernas ägande bygger på avkastningskrav, vilket skulle kollidera med självkostnadsprincipen.