Liberalerna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att till exempel svenska pensionsfonder ska kunna vara med och äga ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk?

Ja. Liberalerna vill att det utreds hur VA-näten ska finansieras och om det går att hitta former för att ta in privat kapital.