Centerpartiet (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att till exempel svenska pensionsfonder ska kunna vara med och äga ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk?

Ja. Det finns idag ett växande tryck från pensionskapitalet så väl privat sektor att kunna investera i VA-infrastrukturen som erbjuder en långsiktig och trygg avkastning. Dessvärre har de kommuner som har försökt vända sig till externa investerare fått avslag i förvaltningsrätten, vilket indikerar brister i nuvarande vattenlagstiftning. Därför vill Centerpartiet se en särskild utredning som undersöker befintliga hinder i vattentjänstlagen samt lämnar förslag på hur detta kan möjliggöras.

 

Svenskt Vatten kommentar: Den här frågan får de kortaste och mest konkreta svaren i form av ja och nej och några variationer däremellan. Vi noterar att det finns motsatta ställningstaganden inom de hypotetiska regeringsalternativen. Sedan tidigare vet vi att pensionsförvaltare har stort intresse av att investera i VA och vi vet också att VA-organisationernas kapitalkostnader kommer att mångdubblas de närmaste åren på grund av stora lånebehov. Finansieringen av framtidens VA kommer att bli en utmanande uppgift att lösa.