Privat ägande - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Privat ägande

Anser ni att till exempel svenska pensionsfonder ska kunna vara med och äga ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk?

Den här frågan får de kortaste och mest konkreta svaren i form av ja och nej och några variationer däremellan. Vi noterar att det finns motsatta ställningstaganden inom de hypotetiska regeringsalternativen. Sedan tidigare vet vi att pensionsförvaltare har stort intresse av att investera i VA och vi vet också att VA-organisationernas kapitalkostnader kommer att mångdubblas de närmaste åren på grund av stora lånebehov. Finansieringen av framtidens VA kommer att bli en utmanande uppgift att lösa.

 

Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten