Vänsterpartiet (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Behöver bördorna för klimatanpassningen fördelas mer jämnt mellan landets kommuner och inte bara drabba de med sämst naturliga förutsättningar?

Framför allt behöver staten ta ett ökat ansvar för att klimatanpassningsåtgärder vidtas i högre utsträckning i kommunerna. Vi har föreslagit miljardsatsningen Moderna hållbara städer som bl.a. ger statligt stöd för åtgärder som stärker kommunernas klimatanpassning.

Svenskt Vatten kommentar: Det märks att frågan om klimatanpassning är besvärlig både vad gäller ansvar och kostnader. Partierna har inte utvecklat sin politik på området vilket innebär avsaknad av konkreta och långsiktiga förslag. Även svåra frågor kräver lösningar och incitament och det är förvånande att man inte är mer politiskt offensiv. Vi konstaterar att man skjuter ansvaret neråt utan större hjälp med verktyg. Det kommer att krävas starka kommuner och VA-organisationer för att klara av att planera och söka statliga bidrag för klimatanpassning – och att sedan genomföra dem.