Socialdemokraterna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Behöver bördorna för klimatanpassningen fördelas mer jämnt mellan landets kommuner och inte bara drabba de med sämst naturliga förutsättningar?

 
Det är inget som vi i dagsläget överväger men regeringen satsar i budgeten för 2022 för att stödet till kommunernas viktiga arbete med att förebygga jordskred och andra naturolyckor, som ett sätt att klimatanpassa samhället, ska öka med 500 miljoner kronor.